Onbevredigende antwoorden over evacuatie in rampsituaties tijdens raad jl. 6 september

GroenLinks besloot in vervolg hierop alsnog vragen ex artikel 31 te stellen. In dit bericht hier nog een extra toelichting daar op.

Naar aanleiding van onze vragen over de evacuatie van mensen met een beperking bij rampen, die wij stelden op 6 september, menen wij dat de antwoorden van de brandweercommandant onbevredigend waren. Wij snappen natuurlijk ook wel dat het de brandweer niet gaat om het medisch behandelen in rampsituaties, zoals de brandweercommandant zei. Maar om dan slachtoffers in "een wagen te gooien" en ze dan snel af te voeren, vraagt, wat GroenLinks betreft, aandacht bij de training en opleiding.In Eigen Huis Magazine van deze maand staat een zinvol artikel over de problematiek van brand en de omgang met mensen met een beperking. Twee citaten: "Bij het oefenen van rampscenario’s oefent de brandweer niet of nauwelijks met mensen met een beperking." "En weet de brandweerman wat hij moet doen als iemand aan een zuurstof apparaat ligt? Kan hij dit zomaar lostrekken? Het is zo belangrijk om met dit soort dingen om te gaan. Daarom is dat oefenen in de praktijk zo zinvol."Het artikel gaat ook in op de toenemend rol van de gemeente nu steeds meer mensen langer thuis wonen en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning een feit is.Een handige DVD voor minder validen en brandweer is gratis te bestellen bij www.handicapensamenleving.nl.Landelijk heeft deze kwestie ook al de volle aandacht. De minister mevrouw Guusje ter Horst heeft onlangs de Tweede Kamer bericht over de aanbevelingen van de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid.Wij besloten nu toch maar het college alsnog enkele ex art. 36 vragen te stellen.Jack Tsang,GroenLinks.