Drugs... GroenLinks is het eens met Frits Bolkestein

Samen met veel bekende Nederlanders uit politiek en juridische sfeer ondertekende ook Bolkenstein een oproep van de Stichting Drugsbeleid om internationaal een alternatief te vinden voor het drugsverbod. De stichting vraagt gemeentes mede te ondertekenen. GroenLinks onderschrijft dit verzoek.

Aan Burgemeester en Wethouders gemeente VlaardingenVlaardingen, 31 januari 2008 Betreft: Ingekomen brief Stichting DrugsbeleidGeachte burgemeester en wethouders,Op donderdagavond 31 januari 2008 zullen wij in de raadscommissie Samenleving de ingekomen brief van de Stichting Drugsbeleid aan leden van de gemeenteraad, wethouders en (afzonderlijk genoemd) de burgemeester bespreken.In deze bijeenkomst zal GroenLinks bijgaand concept aan de orde stellen.Gezien het belang van de open brief, de problematiek in Vlaardingen en de importantie van de ondertekenaars verzoekt de fractie van GroenLinks u bij deze positief op het verzoek van de stichting te reageren. Wij hopen dat u de specifieke aandacht die wij vragen voor de leeftijdskwestie kunt onderschrijven!Gegeven de formele rol die de burgemeester in deze kwestie heeft kunnen wij ons voorstellen dat hij mede als afzonderlijk bestuursorgaan reageert.Wij zijn benieuw naar uw reactie.Met vriendelijke groet,namens de fractie van GroenLinks Vlaardingen,Jack TsangBijlage: 1 - zie onder---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------C O N C E P T

 

Aan Stichting DrugsbeleidVlaardingen, 31 januari 2008 Betreft: Reactie ingekomen brief DrugsbeleidGeachte dames en heren,Op 19 december ontvingen de leden van de gemeenteraad Vlaardingen een open brief van u, dd. 27 nov. 2007, die ondermeer ondertekend is door een aantal ex ministers en rechtsgeleerden.U vraagt ons deze brief mede te ondertekenen.In uw brief vraagt u regering en parlement het voortouw te nemen om internationaal een goed alternatief te ontwikkelen voor de heiloze weg van het drugsverbod. U schrijft dat het drugsgebruik in Nederland lager ligt dan in sterk repressieve landen als Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en de VS. In principe kiest u in uw brief voor een gereguleerde productie en verkoop van drugs.Wij onderschrijven uw oproep.Criminaliteit, overlast en gezondheidszorg kunnen dan in één slag beter aangepakt worden.Kwaliteitscontrole zou op een vergelijkbare manier als alcohol productie en distributie geregeld kunnen worden. Handhaving kan geconcentreerd worden en middelen om de voorlichting te verbeteren komen vrij. Op gemeentelijk niveau zal verkoopoverlast beperkt kunnen worden tot het niveau van een drukbezochte drogist. Gecontroleerde hennepproductie in het nabijgelegen Westland waar de kassen ruimschoots voorradig zijn kan het THC gehalte op een aanvaardbaar niveau brengen.Bijzondere aandacht vragen wij voor de leeftijdsproblematiek.Het op jonge leeftijd gebruiken van roesmiddelen roept duidelijk aantoonbare problemen op. Wij verzoeken u aandacht te vragen om middels regelgeving, voorlichting en handhaving de leeftijdsgrens van gebruik van drugs hoog te houden.Namens de gemeenteraadsfractie van GroenLinks Vlaardingen,Jack Tsang,Etc. ......