Wat doen "zij" daar nou bij???

Een Actieplan Wonen, een Stadsvisie, een nieuw stadhuis, een ander drugbeleid...? GroenLinks fractievoorzitter Jack Tsang doet verslag van ‘een avondje commissies’.

 

'EEN AVONDJE COMMISSIES....'HET ACTIEPLAN WONENMijn GroenLinks-fractiegenoot Corrie Kortleven stelde een serie vragen over dit plan. Hiervan was ongetwijfeld de belangrijkste vraag of Vlaardingers dankzij dit ‘Actieplan Wonen’ het risico lopen dat ze Vlaardingen moeten verlaten....Het antwoord was nog niet bevredigend en komt dus terug in het politieke debat dat in de Raad nog gevoerd zal gaan worden.STADSVISIEVoor Vlaardingers altijd plek in Vlaardingen?Bij de bespreking van het supplement Stadsvisie stelde ik een vraag met dezelfde intentie als de hier boven gestelde, namelijk: of er niet gewoon gezegd en geschreven kan worden dat er voor Vlaardingers plaats is in Vlaardingen? De burgemeester sprak met ons af deze kwestie in het college te bespreken.Wonen in Groot Vettenoord?We kregen veel steun voor ons voorstel om voor bedrijfswoningen in Groot Vettenoord niet alleen de status quo te handhaven maar als gemeente gewoon - voor zover mogelijk - mee te werken in die gevallen dat een ondernemer in zijn eigen pand een bedrijfswoning wil creëren. Voor GroenLinks is de blijvende vestiging van bedrijfswoningen in Groot Vettenoord van belang omdat hiermee de veiligheid en leefbaarheid zullen toenemen. Eerdere suggesties dat op Groot Vettenoord in de toekomst niet meer gewoond gaat worden zijn hiermee van de baan. Bedrijfswoningen blijven er, en er wordt flexibel omgegaan met nieuwe bedrijfswoningen. MilieuEen ander lichtpunt was de toezegging dat de milieuparagraaf in de vernieuwde stadsvisie uitgewerkt gaat worden. A4Over de A4 ontspon zich nog een aardig debatje toen de VVD meldde blij te zijn dat Eurlings zo’n krachtdadige man is. Ik had net voormalig VVD minister Winsemius op de TV horen verklaren dat de aanleg van de A4 noord een achterhaald plan is, waarmee hij in feite de vloer aanveegde hij met Eurlings....De tekst in het concept bijstelling Stadsvisie over de A4 gaat ongetwijfeld bijgesteld worden. Het coalitieakkoord spreekt daar duidelijke taal over. Dat we "niks te maken hebben met de besluitvorming A4" is natuurlijk helemaal onzinnig! Wat doen anders de wethouders van verkeer van Schiedam en Vlaardingen op allerlei bijeenkomsten waar Eurlings spierballentaal uitslaat? De zeven IODS*)-punten zijn klip en klaar afgesproken. Het coalitieakkoord geeft aan dat ook de problemen met en op het Kethelplein moeten zijn opgelost alvorens er ook maar één centimeter asfalt komt. Dat de weg overigens geen oplossing voor de file problemen geeft weet ondertussen half Nederland al – de rest zou het kúnnen weten! Stadsvisie breed besprekenEen mooie inspirerende Stadsvisie vond Tjerk Bruinsma het al voor hij echt burgemeester was. Hij gaat de groene VVD'er Winsemius en nog enkele andere deskundigen uitnodigen om eens van gedachten te wisselen over het document. Lijkt me leuk voor de VVD hier om weer eens zo’n groene partijgenoot te ontmoeten. Ik heb me maar gelijk opgegeven voor de kaartjes uitverkocht zijn...We krijgen een bijgestelde Stadsvisie eerst te lezen alvorens het document de inspraak in gaat.STADHUIS – NIEUWBOUW OF RENOVATIE?Spannend voor GroenLinks was hoe wethouder Versluijs zou reageren op onze suggesties over een nieuw stadhuis. Hans Versluijs neemt de hergebruik optie van GroenLinks mee in de plannen. Hij vond het nog wat te vroeg om architect Jan Hoogstad te bellen. Opvallend waren de uitspraken van een aantal raadsleden die het gebouw van Hoogstad oerlelijk vonden. Ik geef toe er mag wel wat onderhoud aan de buitenkant plaatsvinden en binnen is het een overjarig gebouw geworden. Maar om Hoogstad, die tenslotte bij de tien beste architecten van Rotterdam hoort, zó weg te zetten lijkt mij ongepast. Dat het een Co2 neutraal gebouw gaat worden op ons verzoek gaf natuurlijk geen problemen net als de woonfunctie op of in het Stadhuis. Volgens ons valt er ook wel wat te verdienen met zo’n toegevoegde woonfunctie. Een paar ‘penthouses’ op het dak levert zeker op. Dat hergebruik ook geld kan opleveren zag niet iedereen onmiddellijk. Maar ja, dat is even wennen in onze overspannen weggooi-/consumptiemaatschappij.EEN NIEUW DRUGSBELEID?Ja, en dan tenslotte de drugsbrief van prominente VVD’ers als Frits Bolkestein en Jan Pronk. Een oproep om de regering wat op te porren om de discussie internationaal over de ‘war on drugs’ aan te zetten en te pleiten voor een stevige regulering van productie en verkoop. Op twee raadsleden van VV2000 na, staken alle fracties de kop in het zand en continueerden hiermee het risico dat gebruikers van softdrugs lopen door ongecontroleerde wiet met een zeer hoog THC gehalte te kopen. Dat de harde aanpak ook in Vlaardingen alleen maar meer criminaliteit gaat opleveren is kennelijk moeilijk te begrijpen. "Internationale cijfers", hoe zo?? Net zoals het feit dat de illegale wietteelt veel overlast en gevaar voor de wijk betekent.... Een aantal fracties meldden nog wat overbekende medische gevaren. Impliciet hielden ze daarmede natuurlijk een pleidooi voor regulering. Drugs zijn niet ongevaarlijk, ook soft drugs niet. Net als roken en alcoholgebruik. We zouden aan Tjerk Bruinsma kunnen vragen of hij ook niet Frits Bolkestein VVD, Hans Dijkstal VVD, Margreet de Boer PvdA, Hedy d’Ancona PvdA, Jan Pronk PvdA en Gert Leers CDA naar Vlaardingen kan halen om eens een goed gesprek met hun partijgenoten te voeren over een zinvol drugsbeleid. De gedachte dat 'sluiten van coffeeshops leidt tot meer drukte bij de overgebleven shops' sloeg niet echt aan. Evenals het feit dat 06 stickers van dealers de distributie via het GSM-net vergemakkelijken. Tot slot in dit kader nog een citaat van Gert Leers CDA: "We weten het allemaal, maar we willen het niet altijd weten: als we net als bij alcohol ook bij cannabis de productie en handel gaan reguleren, is de markt voor penose weg en kan de politie zich met andere zaken gaan bezig houden". Wel knap zo’n man.Wij wachten nog een week en sturen dan onze brief (zie ons eerder bericht) weg.Jack Tsang.*) IODS = Integrale Ontwikkeling tussen Schiedam en Delft