Ingezonden: "Laten we aandacht geven aan elkaar en niet aan Wilders!"

Een impressie van de extra bijeenkomst van het Breed Overleg van 'Vele Vlaardingers Eén Huis' op vrijdag 28 maart 2008 in het gemeentehuis naar aanleiding van het uitkomen van de film Fitna van Geert Wilders op donderdag 27 maart 2008

In een op zeer korte termijn georganiseerde, maar toch goed bezochte bijeenkomst, waar heel wat mensen aanwezigen waren uit allerlei geledingen van de Vlaardingse samenleving, spraken we met elkaar over de film van Wilders.Imam Bozdag (moskee Emmastraat) had erger verwacht en was in die zin opgelucht. De film heeft in zijn achterban niet veel indruk gemaakt (knip- en plakwerk). Het bleef rustig in de moskee. Bozdag is dankbaar voor de positieve geluiden uit de Nederlandse samenleving. De heer Nasri (voorzitter Marokkaanse moskee) geeft als reactie: ga er niet op in, geef er geen aandacht aan. Er wordt ook in zijn moskee niet of nauwelijks over de film gesproken.Beide heren benadrukken dat het steeds belangrijker wordt het ware gezicht van de islam te laten zien. Houd open dagen in de moskeeën!Ook de heer Kaplan (voorzitter moskee Oosthavenkade) had erger verwacht. In de moskee was het rustig. Laten we er geen aandacht aan geven. Laten we niet op de haat- en angstzaaierij ingaan.Dit alles neemt niet weg dat de film ook beledigend was voor islamieten, maar dat kwam eigenlijk geeneens zo erg naar voren.Met deze reacties was de toon van de bijeenkomst gezet. Een bijeenkomst in alle rust, zeer positief. We laten ons niet door Wilders tegen elkaar uitspelen, maar willen elkaar vasthouden en respecteren. Ook vanuit de (islamitische) jongerenwereld (in Vlaardingen) is er nauwelijks reactie. Men heeft de film niet gezien of ervaart die als ‘grappig’. Het jongerenwerk blijft voorlopig de vinger aan de pols houden.Stichting Radar (tegen discriminatie) is door niemand over discriminatie gebeld naar aanleiding van de film. Ook de pers heeft niets van zich laten horen. Er is/komt overleg met het Openbaar ministerie.Ook bij Stichting Steunpunt Integratie Vlaardingen kwam geen enkele reactie binnen.Nog een paar reacties uit de vergadering:- ‘Iedereen begrijpt toch wel dat de hele islam niet zo is als Wilders laat zien.’- ‘Geef er geen aandacht aan. Wilders wil zich alleen maar profileren.’- ‘Wilders speelt een machtsspelletje.’- ‘We moeten ons niet door Wilders laten beetnemen.’- ‘Ik hoop dat deze gebeurtenis iets positiefs uitwerkt.’- ‘Deze vergadering heeft me zeer gerustgesteld.’- ‘Toch zullen er mensen zijn die bevestigd zijn in hun vooroordeel over de islam. Wat doen we (als VVEH) daaraan?- ‘We moeten vasthouden wat we hebben en dat uitbouwen.’- ‘Laten we aandacht geven aan elkaar en niet aan Wilders.’Burgemeester Bruinsma, die deze bijeenkomst leidde, constateerde met vreugde dat nu weer gebleken is dat als er wat aan de hand is, we elkaar weten te vinden in Vlaardingen. En dat werkt heel goed.Kees Haas, lid bestuur VVEH---------------------------------------------------------------------------------Voor inlichtingen over en reacties op de activiteiten van Vele Vlaardingers Eén Huis: velevlaardingers@vlaardingen.nl.