GroenLinks Op Pad om hun Rapport Fietsmobiliteit Regio Rijnmond overal aan te bieden aan bestuurders

De wensen in Vlaardingen gaan over fietstunneltjes, fietsvriendelijke kruisingen, fietsstraten en enkele uitbreidingen van 30km gebied.

[Zie ook foto's onderaan met AD-bericht en Aankondiging Megastad]
 
Op zaterdag 17 mei bood een aantal GroenLinks fracties uit het Rijnmond gebied de wethouders van Verkeer het rapport Fietsmobiliteit aan.
Vanuit Vlaardingen werd aan elke gemeente het estafette stokje doorgegeven.
Corrie Kortleven had voor Vlaardingen een route uitgestippeld waar in de toekomst een rode loper*) aangelegd moet worden.

In Vlaardingen had een flinke groep GroenLinksers en fietsliefhebbers zich om tien uur verzameld bij de brug over de Vaart. Bij de aanbieding aan wethouder van verkeer Jan Robberegt werd hij verzocht om in gezelschap van een tweetal vertegenwoordigers
van de Fietsersbond een stukje van de route met de groep mee te fietsen.

Vanaf de Westlandseweg, waar natuurlijk nogmaals de kruising met de Trekkade aan de orde gesteld werd, ging de route over de Kethelweg richting Hargalaan.
Het fietsknooppunt tegenover de Molen en de fietsonvriendelijke oversteek van de Verkadesingel/Knottenbeltsingel vragen om een andere inrichting.
Tevens maakte GroenLinks raadslid Corrie Kortleven de aanwezige wethouder er op attent dat met een tunneltje onder de A20 de fietsroute vanuit Holy zou kunnen aansluiten op een nieuw aan te leggen fietsroute door ‘t Nieuwlandpark.

Om de oversteek Kethelweg en Burgemeester Knottenbeltsingel veiliger te maken werd een 30 km gebied voorgesteld. Deze straat is immers een doodlopende weg richting plein 1940-1945.
Van de Kethelweg werd voorgesteld om daar een fietsstraat** van te maken.

Vanaf de Hargaweg werd de tocht voortgezet via de Heusdenslaan en Het Achterlangs naar het zandlichaam bij de Zwanensingel, waar de Schiedamse delegatie het stokje overnam en de weg vervolgde. Enkele GroenLinksers fietsten nog een stuk met deze ploeg mee en Corrie is zelfs meegefietst door Overschie en Schiebroek / Hillegersberg naar de Coolsingel.

Kees Borsboom

*) De Rode loper is een plan om vanuit de diverse wijken in Vlaardingen veilige fietsroutes aan te leggen richting centrum.
**) Zie ons bericht over
De Rode Loper.