Stichting Boombehoud op de bres voor de platanen op het Veerplein

Voor Stichting Boombehoud moeten de platanen op het Veerplein blijven staan! Immers: "het gemeentelijk bomenbeleid biedt in principe geen ruimte voor het kappen van gezonde en gezichtsbepalende bomen". In een persbericht schrijven ze dat het hun een raadsel is dat één van de plannen waarbij bomen gekapt moeten worden zomaar genomineerd kon worden.

------------------------------------------------------- PERSBERICHT Stichting Boombehoud Vlaardingen6 december 2008Welk Veerplein is Uw favoriet?De Vlaardingse bevolking kan in de bibliotheek een keuze maken uit de verschillende ontwerpen voor een nieuw Veerplein. Wat Stichting Boombehoud betreft is er niets op tegen het Veerplein een nieuw gezicht te geven; maar dan wel met behoud van de prachtige platanen! Vlaardingen moet zuinig zijn op het spaarzame groen in het centrum. Gezonde, volwassen bomen zijn van groot belang voor ons welbevinden.De ontwerper van plan A heeft dat goed gezien. In de uitwerking staat: “de bestaande platanen worden ingepast in het plan. Deze prachtige bomen zijn zo beeldbepalend voor het Veerplein dat ze ook in de toekomst het beeld van het Veerplein moeten dragen.”Stichting Boombehoud is van mening dat dit bij de randvoorwaarden voor de ontwerpers vermeld had moeten worden. Immers, het gemeentelijk bomenbeleid biedt in principe geen ruimte voor het kappen van gezonde en gezichtsbepalende bomen. Maar tot onze verbazing zal bij uitvoering van plan C een groot aantal bomen gekapt moeten worden.Dat kan toch niet de bedoeling zijn? Los van een oordeel over de architectonische waarde: het is ons een raadsel hoe dit ontwerp, gelet op het bovenstaande, genomineerd kon worden?Indien voor ontwerp C gekozen wordt zal volgens ons het plan zodanig aangepast moeten worden dat de bomen behouden blijven op hun huidige plek.Stichting Boombehoud Vlaardingen.