Verslag van een GroenLinkse 'Groene Zaterdag'

Zaterdag 25 februari was in Vlaardingen 'Groene Zaterdag' met eerst informatie bij de verkiezingsstand in de Loper van Actiecomité Behoud Woudweg; met vroeg in de middag het planten van de eerste boom in een rij van 1000 die de gemeente volgens GroenLinks moet gaan planten dit jaar in de strijd tegen de CO2; en tenslotte werd bij het A4-dijklichaam de zaak daar nog eens hoog opgenomen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   25 februari - GROENE ZATERDAG

• Op het winkelcentrum de Loper werd in de GroenLinks-marktkraam ook informatie verstrekt door het Actiecomité Behoud Woudweg e.o. De door GroenLinks uitgenodigde straatmuzikanten gaven de koude wind een warm kleurtje.

• Omstreeks twee uur werden de eerste van de 1000 bomen die GroenLinks er in Vlaardingen bij wil hebben, geplaatst op een vrij drukke doorgaande weg.

Op de Lepelaarsingel in de nabijheid van het Zonnehuis werden door Ben van der Linden, Jack Tsang en Corrie Kortleven en een aantal andere GroenLinksers twee forse essen ('gewone es' of 'Fraxinus excelsior') geplant. Bijgestaan door hovenier Ronald Krouwel van "De Vier Jaargetijden" werden ze vakkundig in de grond gezet.

• Om vier uur op het kruispunt Woudweg / Dijklichaam-A4 kwam GroenLinks Tweede Kamerlid Wijnand Duyvendak aangefietst, begeleid door een grote delegatie GroenLinksers uit Schiedam.

Samen met Ben van der Velde en Jack Tsang bekeek hij vanuit de hoogwerker het fraaie polderlandschap en het door velen niet gewenste dijklichaam.

Weer op de grond beland onthulde hij een grote koe die in luide 'koeientaal' door de aanwezigen welkom geheten werd. Wijnand Duyvendak sprak vervolgens met verschillende leden van het Actiecomité Behoud Woudweg e.o.

Ben van der Velde: "Dit polderlandschap heeft vooral ook historiesche waarde!"

Wijnand Dyuvendak: "Polder moet èn behouden blijven èn toegankelijk worden."In zijn reactie zei Wijnand achter de acties rond het behoud van het fraaie landschap te staan met de kanttekening dat het polderlandschap voor Vlaardingers en Schiedammers op een zinvolle manier toegankelijk gemaakt moet worden. Protesteren op deze plek tegen de aanleg van de A4 deed hij vandaag niet voor eerste, en waarschijnlijk ook niet voor de laatste keer.

Jack Tsang: "Ook wethouder zegt kritisch te zijn naar huidige rapportages."Jack Tsang verstrekte tot slot actueel nieuws over de geplande aanleg van de A4 Delft-Schiedam. Recent heeft de Zuid-Hollandse milieufederatie namelijk een brandbrief aan Jeltje van Nieuwenhoven, voorzitter van de bestuurlijke Adviescommissie Integrale Ontwikkeling Delft Schiedam (IODS), geschreven. Hierin verzoeken zij met klem om de keuze voor de A4 te heroverwegen nu de resultaten van nieuwe studies bekend zijn. De milieufederatie vraagt om een nieuw onderzoek naar de feiten rond de A4 omdat gebleken is dat in de vele rapportages en adviezen aan het ministerie verkeerde cijfers worden gebruikt.Zelf stelde Jack naar aanleiding hiervan heel recent al vragen aan het Vlaardingse College. Daarbij deed hij de suggestie de milieufederatie hierin te volgen. Als eerder gaf wethouder Cees Bot op vragen van Jack Tsang toe dat er kritische aantekeningen te maken zijn bij de rapportages.

Wijnand Dyuvendak: "Nieuwe kritiek maakt kamervragen zinvol."Wijnand verwachtte dat de nieuwe informatie ook in de Kamer tot reacties zal leiden. Ondanks de ferme uitspraken van de minister is het dus allemaal nog niet zover met de A4.

Na een koud en winderig hoogwerkerbezoek verlieten de aanwezigen omstreeks half vijf het koude polderlandschap.Afgesproken werd om bij een volgende winterse acte op het A4 dijklichaam toch maar een glaasje Vlaardingse Schelvispekel te schenken om de kou te verdrijven.