GroenLinks organiseert 'Woudwegdag'

Op zaterdag 25 februari organiseren GroenLinks Schiedam en Vlaardingen de 'Woudwegdag' om de bezwaren tegen de reconstructieplannen van dit gebied tussen Vlaardingen/Schiedam en Delft nog eens goed onder de aandacht te brengen. Ook GroenLinks 2e kamerlid Wijnand Duyvendak komt zich op de hoogte stellen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vanaf tien uur zal er een marktkraam te vinden zijn op winkelcentrum de Loper. Het Actiecomité Behoud Woudweg zal voor een kaart van het gebied zorgen waarop de alternatieve inrichting is ingetekend. Er zal informatie te vinden zijn over de reconstructieplannen en alle aanwezigen kunnen hun mening geven.

's Middags vanaf drie uur zal er ter hoogte van het zandlichaam een marktkraam staan met informatie en er komt een hoogwerker van waaruit belangstellenden het gebied kunnen bekijken. Wijnand Duyvendak, 2e kamerlid voor GroenLinks, zal om ongeveer 4 uur per fiets arriveren om te vernemen wat de bezwaren zijn tegen de reconstructieplannen.

Download het februarinummer van de Informatiekrant van het Actiecomité Behoud Woudweg e.o.(in Word).

Of lees de laatste ontwikkelingen op hun website.