Nieuwjaar bijeenkomst GroenLinks: GroenLinks maakt het verschil!

Vrijdagavond 6 januari kwamen de leden van de Vlaardingse afdeling van GroenLinks bijeen om het nieuwe jaar in te luiden. Een veelbelovend jaar. Behalve twee zeer onderhoudende speeches ook een interview-rondje langs de aanwezige verkiezingskandidaten en onvervalste Vlaardingse RAP van de groep 'Project VLD'.

Bestuursvoorzitter Rob van Herwaarden hield niet alleen de onvermijdelijke speech maar entertainde ons ook met het voorlezen van twee verhalen.

Ook Ben van der Velde sprak vol vuur over het het nut en de groei van onze afdeling. (Klik hier om zijn betoog te lezen.)

Swingende Vlaardingse Rap van 'Project VLD' kreeg de armen gemakkelijk de lucht in.

Na afloop van hun twee optreden met een speciaal voor de avond geschreven nummer wilden ze nog wel even poseren voor de camera.

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nieuwjaarsspeech van Ben van der Velde

Lieve mensen,

Gelukkig Nieuwjaar! Voor jullie zelf, maar ook voor allen die jullie lief zijn. Het wordt een bijzonder jaar.

Ik kijk er naar uit, maar een terugblik is ook op z’n plaats.

Vijftien jaar is GroenLinks actief in Vlaardingen.1990 1 zetel1994 2 zetels1998 3 zetels dankzij een lijstverbinding met de PvdA en in2002 3 zetels op eigen kracht en een wethouder.

Wie dit lijstje op zich laat inwerken kan niet anders dan concluderen dat na de verkiezingen van 7 maart aanstaande die stijgende lijn zich natuurlijk voortzet.Dat kan natuurlijk niet anders met zo’n programma!Dat kan natuurlijk niet anders met zo’n kandidatenlijst!

Er is keihard gewerkt door veel van ons om tot dat programma te komen en te komen tot de naar mijn mening goed afgewogen lijst.

De afgelopen 4 jaar hebben de fractie en de wethouder van zich laten horen. Ik overdrijf niet als ik stel dat onze fractie nadrukkelijk aanwezig was. Ik overdrijf niet dat ik als wethouder nadrukkelijk aanwezig was.De samenwerking tussen fractie en wethouder kwalificeer ik als bijzonder goed. Ik kan dat vol trots vertellen en geloof me: niet alle collegepartijen kunnen datzelfde zeggen.

Stabiel, natuurlijk kritisch en zeker niet volgzaam, maar ik ben er van overtuigd dat door die goede samenwerking onze invloed optimaal is geweest en nog steeds is.

Invloed op het beleid, daar gaat het om. Natuurlijk haal je niet alles binnen en we moeten realist blijven. We waren en zijn de kleinste partij in het college, maar met die stijgende lijn de afgelopen vijftien jaar is onze invloed ook gestegen.

In de verantwoording die de fractie en ik in de ledenvergadering hebben afgelegd wordt dat duidelijk Met name op het gebied van Welzijn hebben wij ons stempel gedrukt en ik overdrijf niet als ik stel dat GroenLinks het milieu weer op de agenda heeft gezet.

GroenLinks maakt het verschil! Het is echt zo!

Ook tijdens de komende verkiezingen maken wij het verschil. Een partij met diepe wortels in de stad. Ik ben wel eens jaloers op de andere coalitiepartijen die echte bestuurspartijen zijn.Overal zie je VVD-ers, CDA-ers en PvdA-ers, maar ook daarin wint GroenLinks terrein. Velen van ons zijn actief op tal van terreinen en dat is goed.Van Bomenstichting tot Platform Ander Vlaardingen, van ondernemersverenigingen tot sportclubs, van vrijwilligersorganisatie tot in de kerken.

Kom er voor uit waar je politiek staat. Dat wordt op prijs gesteld! Dat helpt GroenLinks.

Kom er voor uit dat je lid bent van een partij waar je niet gebonden bent aan een ideologie, waar je geen klassenstrijd hoeft te strijden, waar je niet verstikt wordt door dogma’s, waar vrijheid niet het grootste goed is.Kom er voor uit dat je lid bent van een partij waar wel vrijheid heerst, vrijheid in denken, maar altijd met de idee: wat kunnen wij voor anderen betekenen.

Kom er voor uit dat je lid bent van, of sympathiseert met, een partij die opkomt voor hen die dat op een of andere manier niet zelf kunnen. Kom er voor uit dat je lid bent van GroenLinks die zich niet afsluit van de rest van de wereld, maar die zich zorgen maakt over de grote wereld problemen. En daar wat aan willen doen. En dat moeten we vooral ook plaatselijk blijven doen. Kom op voor een partij die bruggen wilt slaan tussen de verschillende uit elkaar gegroeide groepen.Kom er vooruit dat je lid bent van een partij die zich inzet voor het milieu, in de buurt, in de stad, in het land en in de wereld. Kom er voor uit dat we daar keuzes in maken die niet altijd op korte termijn van economisch belang zijn.Draag uit dat het milieu ook economische waarde vertegenwoordigd.

Daarmee onderscheiden we ons van de andere partijen.

Daarmee onderscheiden we ons van de PvdA die, sinds zij de socialistische ideologie hebben losgelaten, stuurloos zijn. En die liever met het CDA regeert dan samenwerking nastreeft met GroenLinks. Gelukkig ligt dat laatste in Vlaardingen anders, hier werken wij prima samen.

Daarmee onderscheiden wij ons van de CU/SGP die Godbeter het om pragmatische redenen tegen de opvang van dak- en thuislozen hebben gestemd en daar politiek goede sier mee maken.

Daarmee onderscheiden wij ons van de uiterst populistische Leefbaar Vlaardingen.

Daarmee onderscheiden wij ons van partijen waar het kennelijk niet om de inhoud gaat maar die rollenbollend over straat rollen omdat de kandidatenlijst niet in goede aarde viel. Vrijheid als grootste goed eist zijn tol.

GroenLinks maakt het verschil! Het is echt zo!

Vol vertrouwen gaan we het nieuwe jaar in. Vol vertrouwen gaan we gemeenteraadsverkiezingen in.Het kan niet anders dan dat de stijgende lijn zich voortzet. Vlaardingen verdient een sterk GroenLinks.

Daar gaan wij voor zorgen. Ik reken op jullie want vele handen zullen nodig zijn.Ik reken op jullie want wij gaan een fantastische uitslag halen.Ik reken op jullie want als andere partijen verstandig zijn gaan ze weer met GroenLinks een volgende collegeperiode in.

Een gezond, een goed, een strijdbaar 2006!

 Ben van der Velde06-01-2006