GroenLinks reactie op 'Dierenleed in 't Hof'

In een reactie op de brandbrief van drs. Jilis en Wil van Delsen over dierenleed in 't Hof stelt GroenLinks onder andere het van belang te vinden dat B&W uitgebreid op hun brief in zal gaan. Naast maatregelen in de orde van handhaving en goed beheer hecht GroenLinks ook veel belang aan meer preventieve maatregelen, zoals een uitbreiding van de activiteiten van het Natuur- en Milieu Educatie Centrum. Hieronder deze reactie.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Vlaardingen, 26 februari 2010

Betreft: Dierenwelzijn

 Geachte Drs. Jilis en Wil van Delsen,

Bedankt voor uw uitgebreid schrijven van 22 februari jl. over het dierenwelzijn in Vlaardingen en in het bijzonder de Stadsboerderijen in het ’t Hof. In vervolg op de E-mail die u al ontving van Corrie Kortleven nu een wat uitgebreidere reactie.

Wij ondersteunen uw gedachten over dierenwelzijn. Bij dierenwelzijn gaat het ons om meer dan dieren. De wijze waarop mensen omgaan met dieren geeft mede aan hoe wij met elkaar willen omgaan. Het zijn diepliggende keuzes die in feite een deel van een visie op mens (natuur) en maatschappij weergeven.

Wij vinden het van belang dat het college uitgebreid op uw alarmbrief ingaat. De voorgestelde maatregelen richten zich vooral op handhaving. Het lijkt ons goed om van het college te horen of ze uw waarnemingen en analyse delen en op welke wijze zij vorm kunnen geven aan een adequate handhaving. Wij ondersteunen een aantal van de door u gesuggereerde handhavings- en beheersaspecten . Daarnaast is het voor ons wenselijk dat ook de preventie duidelijk opgenomen wordt in de te nemen maatregelen. Wij zullen dan ook tevens een brief naar het college schrijven. In aanvulling op uw brief zouden we de activiteiten van het Natuur- en Milieu Educatief Centrum nog meer willen uitbreiden. Handhaving en educatie kosten (belasting)geld. In het kader van de lopende bezuinigingsdiscussie zal duidelijk worden welke prioriteiten partijen landelijke en plaatselijk gaan leggen.

Politiek en dierenwelzijnGegeven het bovenstaande een toelichting op de politieke situatie als het gaat om dierenwelzijn:

Omdat het natuurlijk niet alleen gaat om goede voornemens (partijprogramma’s ) is het de moeite waard zowel het landelijke als het plaatselijke stemgedrag van de afgelopen jaren te waarderen.

Landelijk is de Diervriendelijke Barometer het meest duidelijk. Diervriendelijke partijen worden door deze barometer in een etalage gezet. Partijen die dieronvriendelijk zijn kunnen dit niet langer verbergen, aldus de www.dierenpolitiek.nl, als het gaat om de periode november 2006 t/m februari 2010 kunnen we naar aanleiding van het bijgehouden stemgedrag op deze website concluderen dat zowel Dierenpartij als GroenLinks zich positief onderscheiden bij stemmingen voor of tegen diervriendelijke moties in de Tweede Kamer. De score is berekend door het aantal diervriendelijke moties waar een partij voor heeft gestemd te delen door het totale aantal, en vervolgens te vermenigvuldigen met tien.

De Diervriendelijkheids barometerDe score van de Dierenpartij is 9,65, GroenLinks doet het met een score van 9,47 vergelijkbaar goed. Op afstand gevolg door de SP met 8,38 en D66 met 8,24.Dan hebben we het wel gehad met de diervriendelijkheid in de Tweede Kamer. Nummer vier met een score van 4,71 is de Partij voor de Vrijheid en de PvdA scoort een 3. De volgorde in het moeras van dieronvriendelijkheid is volgens de barometer: VVD 1,73; CDA 1,55; ChristenUnie 2,4; SGP 2,4; en, dat zal niemand verbazen, Verdonk (Trots) met 1,02. Hoe laag kun je zinken? Voor degenen die diervriendelijkheid hoog in het vaandel hebben is het wel duidelijk. Wil je er ook nog een portie sociaal bij - kiezen voor de mensen die echt een steun in de rug nodig hebben - dan blijft GroenLinks als eerste keus over. Overigens zie je de Dierenpartij in de Tweede Kamer door de bank genomen links stemmen. Het komt natuurlijk voor rechtse dierenwelzijnstemmers niet echt uit. Maar ja, wat dan…?

Nu naar Vlaardingen In Vlaardingen heeft GroenLinks als enige een paragraaf (3.11) over dierenwelzijn opgenomen in haar verkiezingsprogramma. Eenvoudiger en duidelijke kunnen wij het niet zeggen: als het gaat om dierenwelzijn, initiatieven en stemgedrag dan is het duidelijk dat Groenlinks Vlaardingen zich positief, maar wel eenzaam, onderscheid. Hoon, en grappen & grollen zijn ons vaak toegeworpen. Gezegd moet overigens wel worden dat het huidige college PvdA, CDA en Groenlinks met kracht het nieuwe dierenasiel hebben gerealiseerd. Op onze website is onze visie op dierenwelzijn goed te volgen (zie ook ons Verkiezingsprogramma 2010-2014 hoofdstuk 3.11). In een mogelijke coalitieonderhandeling zullen wij uiteraard dierenwelzijn als punt inbrengen.

Bedankt voor uw bewogen oproep!

 De fractie van GroenLinks, Jack Tsang - Corrie Kortleven - Kees Borsboom.

 Ps. Overigens vinden wij het Zomerterras een zeer positieve bijdrage leveren aan het culturele klimaat in onze stad.