Nog niet "Veiliger naar de Westwijzer" - GroenLinks voert actie bij basisschool

Maandagmiddag 27 februari zal GroenLinks een korte 'Veilig Verkeer'-actie voeren om twee van de negen knelpunten rond basisschool De Westwijzer nog eens goed zichtbaar te maken en onder de aandacht te brengen.

 BREDE EN VEILIGE ZEBRAPADEN, OVERAL WAAR NODIG!

In opdracht van de gemeente Vlaardingen werd bij de Openbare Basisschool De Westwijzer het project 'Veiliger naar de Westwijzer' uitgevoerd.Door het ingeschakelde Adviesbureau SOAB werden zeven stappen doorlopen van een startbijeenkomst naar de uiteindelijke presentatie van de uitkomsten en de aanbevelingen.

Om de geconstateerde negen knelpunten effectief aan te pakken zullen duidelijke afspraken gemaakt moeten gaan worden. Deze aanbevelingen blijken echter nog niet integraal overgenomen te worden.GroenLinks vindt dat dit op korte termijn wel moet gebeuren, zodat alle gevaarlijke situaties bij de school worden opgeheven. Om dit kracht bij te zetten zal GroenLinks aanstaande maandag twee van de knelpunten bijzondere aandacht geven.

Het gaat om de locatie van een oversteekplaats nabij de school aan het Erasmusplein, en om de bushalte voor de school.

Om half vier zal een verbetering gevisualiseerd worden door op de gewenste plaats een breed zebrapad aan te leggen. Ook zal het gevaar van de aanwezigheid van de bushalte zichtbaar worden gemaakt. Uiteraard wordt het college van B&W uitgenodigd om kennis te nemen van deze veiligheidsactie.

Voor GroenLinks heeft 'verkeersveiligheid voor kinderen' prioriteit. Klaar over, dus!

 Maandag 27 februariBasisschool De Westwijzer - Erasmusplein15.30 uur