Uitwerking 'Onderwijsvisie Vlaardingen' positief!

Op 13 februari 2006 is er een evaluatiebijeenkomst gehouden over de Onderwijsvisie Vlaardingen. Uitgebreid zijn de resultaten van de Zorgadviesteams en de Social Teams besproken. De aanwezigen waren behoorlijk positief over de resultaten van de teams.

[Foto's: Arie Wapenaar]    

Het Zorgadviesteam richt zich op kinderen van 0 tot en met 12 jaar. Het Social Team werkt in het voortgezet onderwijs. In workshops, onder leiding van Jan van der Kolk (St. Jozef Mavo), werd ondermeer, gesproken over de doorgaande (leer)lijn en de leerlingendossiers van de basisschool naar het voortgezet onderwijs.

Bij de workshop van Majorie van Dijk (De Westwijzer) werd gesproken over het betrekken van ouders bij het onderwijs.

In het GroenLinks verkiezingsprogramma wordt bij paragraaf 2.4 uitgebreid aandacht besteed aan de noodzakelijkheid van een sluitende ketenaanpak en een goed leerlingenvolgsysteem en het belang van het vroegtijdig signaleren van gedrags- en leerproblemen. Het betrekken van ouders bij de aanpak van mogelijke taalachterstanden wordt door GroenLinks van harte ondersteund.