"Wat nu toch weer?!" GroenLinks vraagt wethouder over 'Toegankelijkheid van de griffie'

De griffie heeft als taak de raad(sleden) te ondersteunen. Raadsleden bezoeken dan ook regelmatig de ruimtes van de griffie in het stadhuis. Dit blijkt vandaag ineens niet meer mogelijk...! Fractievoorzitter van GroenLinks Jack Tsang stond voor een dichte deur. "Wat nu toch weer?!"

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aan: Wethouder Ben van der Velde

Betreft: toegankelijkheid griffieDatum: 12 februari 2006

 Geachte heer Van der Velde, beste Ben,

Wat nu toch weer?! Ik kan de griffie niet meer rechtstreeks bereiken! Zonder enig overleg, zonder enige communicatie, zonder weet-ik-veel, ontzegt de ambtelijke organisatie mij ineens de rechtstreekse toegang tot de griffie.

Vandaag kwam ik een bosje bloemen brengen voor wethouder Attema, die als kwetsbare verkeersdeelnemer is aangereden, en bleek ik niet meer zondermeer te kunnen doorlopen. Tot mijn verbazing was de deur, de 'poort' tot onze ondersteuning, gesloten.

Bij navraag blijkt dat wij alleen nog op maandag- en donderdagavond rechtstreeks van onze fractiekamers het stadhuis in kunnen, (om bijvoorbeeld met de griffie te overleggen hoe wij de toegankelijkheid van onze gemeente kunnen vergroten….). Aanleiding hiervoor is kennelijk dat er onlangs een incident met een raadslid geweest is op de burelen van Stadswerk.

Ook al gaan wij er niet over, stèl dat het een serieus probleem is, dan verwacht ik toch niet dat er met een kanon op een mug wordt geschoten.

Als het probleemoplossend vermogen van onze ambtelijke top meteen op het niveau zit van "Dan sluiten we de tent maar af", hebben we nog wat te doen…, nog even, en ik wordt preventief gefouilleerd als ik het stadhuis betreed.

Ik neem aan dat deze kwestie geen collegebeslissing was. Was dat wel zo dan geldt: ‘wie de schoen past, trekke hem aan’. Kortom, ik hoop en verwacht dat ik morgen gewoon weer normaal toegang heb tot de griffie.

Met vriendelijke groet,

Jack Tsang,namens de fractie van GroenLinks.