GroenLinks is alléén voor een gokhal als aan een hele berg voorwaarden wordt voldaan

Op de maandelijkse gemeenteraadspagina wordt door alle politieke partijen een prikkelende stelling becommentarieerd. In maximaal vijftig woorden geeft elke partij aan waar zij voor staat. Kort en krachtig! Om de reactie compleet te maken geeft GroenLinks steeds op deze website een korte toelichting.

De stelling voor de maand januari is: "Een bioscoop en amusementshal vormen een meerwaarde voor het uitgaansleven van Vlaardingen"

De reactie van GroenLinks hierop:Een bioscoop zeker! Maar, gokverslaving loert om de hoek bij zo’n hal. Maar… roken, alcohol en softdrugs verbieden we ook niet. Dus, desondanks: Ja, mits… een hele berg voorwaarden!

Over reclamebeperkingen; leeftijdsgrens; scholing personeel in preventie van gokverslaving; afspraken en overleg tussen gemeente, politie en verslavingszorg.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EEN NADERE TOELICHTING

Het risico van gokken is vergelijkbaar met andere zaken die verslavend kunnen zijn zoals sigaretten, alcohol en softdrugs.

Ook bij sigaretten en drank zijn er talloze beperkende en preventieve maatregelen genomen om het gebruik, vooral bij jongeren, te ontmoedigen en, beneden een bepaalde leeftijdsgrens te verbieden. Zo is er een duidelijke beperking in de reclame-uitingen. Op het pakje sigaretten staat dat gebruik een dodelijk risico voor de gezondheid vormt. Bij drank wordt gevraagd het gebruik te matigen. Zowel bij drank als bij roken gelden in Nederland allerlei beperkende maatregelen over plaats en tijd. Als het gaat om het aantal verslaafden wordt drankverslaving bij de hulpverleners als meest voorkomend en zorgelijk benoemd.

Waarom dan niet gewoon verbieden?

Omdat een verbod, of het nu om alcohol, sigaretten of gokken gaat, direct een crimineel circuit creëert waarvan de instelling en handhaving onevenredig hoge offers van de samenleving vraagt. Bij drugs is het effect in de VS, ondanks de enorme inspanningen van de overheid, nog steeds minimaal te noemen. Het softdrugsverhaal in Nederland is wat dat betreft enerzijds succesvol anderzijds tamelijk bizar. GroenLinks vraagt al jaren om een legalisatie en regulering van verkoop en productie zodat sofdrugsgebruik uit de criminele sfeer gehaald kan worden.

Dus stellen we èn enige beperkingen in, èn laten we volwassenen vrij om drank en sigaretten te gebruiken en een gokje te wagen.

Waarom kiezen we voor zo’n dubbel houding?

Enerzijds omdat verbieden toch niet echt helpt. Anderzijds omdat mensen in principe vrijheid van kiezen moeten hebben.

Iets dat aansluit bij het algemeen geldende normen- en waardepatroon van de overgrote meerderheid van de Nederlandse bevolking. De meest duidelijke illustratie hiervan is het Holland Casino: een staatsbedrijf! Dat onder het toeziend oog van deze regering, onder leiding van een CDA premier, niet aan het áfbouwen is, maar met duidelijke reclamecampagnes en uitgebreide sponsoractiviteiten hardnekkig probeert haar marktpositie te bewaren of zelfs te vergroten. Ook de geschiedenis van de aloude Staatsloterij spreekt voor zich.

Wij vinden het niet laakbaar als mensen een gokje wagen. Net zomin als we het niet verbieden dat mensen roken, softdrugs en alcohol gebruiken. Menig raadslid dat zich ernstig druk maakt om de gokhal en deze wil verbieden heft regelmatig het glas. Proost hoor...., maar wel met mate.

Tot zover de redenering om in het geval van gokken niet anders op te treden dan bij roken en alcohol.Dat betekent niet dat we er ons als samenleving verder niet mee bemoeien. Het risico van verslaving moet zo klein mogelijk gemaakt worden. Verslaving is desastreus voor de betrokkene zelf, maar ook voor de kinderen en partners die mede slachtoffer worden. Beperkende maatregelen dus.

Afspraken met de exploitant!Uit onderzoek blijkt dat als er duidelijke en handhaafbare afspraken gemaakt worden met de exploitant dit wel degelijk tot gevolg heeft dat het aantal gokverslaafden beperkt blijft.

Destijds was het de voorkeur van GroenLinks om te onderzoeken of het gebouw mogelijkheden had als cultuurpaleis annex woningbouw. Helaas had deze motie niet de voorkeur van een meerderheid van de raad. Nú is de situatie dus dat de eigenaar straks een contract heeft met een organisatie die gokhallen explodeert en gaat de raad alléén nog maar over de verordening die nodig is om zo’n hal te exploiteren.

GroenLinks stelt een aantal beperkende maatregelen voor die in de uiteindelijke verordening komen te staan om gokverslaving, vooral bij jongeren, zoveel mogelijk te voorkomen.

1. De toegangsleeftijd omhoog naar 21 jaar. [Want het feit ligt er dat de meeste gokverslaafden vóór of rond hun 18e jaar begonnen zijn!]

2. Een beperking van het aantal reclame-uitingen in de stad zijn beperkt.

3. Een verbod op reclame-uitingen die de boodschappen geven als: "Je bent stoer als je een gokje waagt", "Je hoort er niet bij als je het casino niet bezoekt", etc.

4. In de bioscoop mogen geen commercials van de gokhal gedraaid worden.

5. Casinopersoneel moet wettelijk al geschoold zijn over de effecten en risico's van het gokken en met betrekking tot het kunnen signaleren van potentiële gokverslaafden.

6. Met overmatige gebruikers worden afspraken gemaakt over een toegangsbeperking. Deze lijst wordt met goedkeuring van de betrokkenen uitgewisseld met amusementshalen in de regio.

7. In het gebouw komt duidelijke en goed zichtbare voorlichting over de beperkte mogelijkheden om te 'winnen'.

8. Er wordt een structureel overleg in het leven geroepen tussen gemeente, politie en gokverslavingszorg. 9. Er wordt door de betrokken partijen (gemeente, politie en exploitant) een convenant gesloten over samenwerking, overleg en handhaving.

(Voor verdere informatie over gokverslaving kun je kijken op de website van de "Anonieme Gokkers Omgeving Gokkers".)

TOT SLOTOmdat we geen Las Vegas aan de Waterweg willen hebben we afgelopen raadsvergadering aan wethouder Scheffer gevraagd of de mogelijke vestiging van een gokhal in het V&D gebouw een precedent schept?

Nee dus, we praten in de Raad over een eenmalige verordening in het V&D gebouw en verder niks.