GroenLinks Vlaardingen vindt gehoor bij Provincie over een Groene Broekpolder

Vrijdag 16 september heeft het gemeenteraadslid Corrie Kortleven (GroenLinks Vlaardingen) bij de Provincie Zuid-Holland nogmaals gepleit voor een groene Broekpolder. Na onder andere de krachtige actie "Duizend redenen om de Broekpolder groen te houden" heeft de Regioraad Rijnmond gereageerd met een voorlopig niet bouwen, maar de Broekpolder bleef daarmee op termijn een mogelijke zoeklocatie voor woningbouw (landelijk wonen). De laatste mogelijkheid om de plannen te wijzigen was via een hoorzitting in Den Haag.

Corrie Kortleven:"Allereerst zou ik de Regioraad hartelijk willen danken voor het gehoor geven aan al die protesten tegen woningbouw in de Broekpolder. Echter, blij zijn we niet als de Regioraad  schrikt van de emoties en het aantal reacties in plaats van dat de schrik de inhoud van die reacties betreft, het gaat om (duizend) REDENEN....."

Zij begon hiermee haar betoog waarna zij nog eens benadrukte welke natuurwaarde en recreatieve waarde de Broekpolder heeft. Het werd een levendig gesprek waarin de commissieleden van de provincie een aantal vragen stelden.  Namens de fractie van GroenLinks Vlaardingen heeft Corrie benadrukt dat  het er uiteindelijk om gaat het rode kruis (zoeklocatie landelijk wonen) in het plan RR2020 te veranderen in een groen kruis (groen, recreatie gebied) . En het lijkt erop dat de laatste beslisser over dit plan, de provincie, hier positief op ingaat.

Uiteraard staat ons nog wat te doen. GroenLinks Vlaardingen vraagt het college opnieuw in de komende begrotingsbesprekingen rekening te houden met de nadere invulling van het ontwikkelingsplan "Groene Broekpolder". Zij meent dat Vlaardingers ruimschoots de gelegenheid moeten krijgen hun ideeën daarvoor kenbaar te maken.

 Inlichtingen:Corrie Kortleven 06 405 80 441corrie.kortleven@vlaardingen.nlJack Tsang 06 205 97 512j.tsang@vlaardingen.nl