GROENLINKS WIL LEEGSTAND KRITISCH TEGEMOET TREDEN EN GOEDE INITIATIEVEN ONDERSTEUNEN

Op de maandelijkse gemeenteraadspagina wordt door alle politieke partijen een prikkelende stelling becommentarieerd. In maximaal vijftig woorden geeft elke partij aan waar zij voor staat. Kort en krachtig! Om de informatie wat vollediger te geven zal GroenLinks steeds op onze website een korte toelichting op de stellingnamen geven.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hier onze reactie op de tweede stelling:“Voor starters zijn er genoeg mogelijkheden op de Vlaardingse woningmarkt”

GROENLINKS WIL GOEDE INITIATIEVEN ONDERSTEUNEN EN LEEGSTAND KRITISCH TEGEMOET TREDEN GroenLinks raadslid Corrie Kortleven:“De doorstroming op de woningmarkt is vastgelopen. Voor starters is het helemaal lastig om aan een woning te komen!”

01. Op industrieterreinen woningbouw voor o.a. starters realiseren (Vettenoordse Polder).Er moet wat gebeuren om onze jonge mensen in Vlaardingen te houden. En dat mag wat kosten. Wij stellen voor om al in 2006 onderzoek te doen naar het combineren van compact bouwen voor starters en de inrichting van een verouderd industrieterrein. Voor Vlaardingen zou het uniek zijn om bijvoorbeeld het industrieterrein Vettenoordse Polder een ander karakter te geven. Wat dacht je van een serie fraaie dijkhuizen… Kan het Hoogheemraadschap Midden Delfland ook nog een naam maken in de volkshuisvesting. Een dergelijk plan levert voordeel op voor zowel starters als bedrijfsleven. Huisvesting voor jongeren die er tegen kunnen dat er ook in die wijk gewerkt wordt, dat er vrachtwagens doorheen rijden. Waar wederzijds wat leven in de brouwerij gebracht wordt. Met een eetcafé om de hoek. Een levendige wijk voor mensen die daarvoor kiezen.

02. Herstructurerings- en nieuwbouwgebied: meer sociale huur- en sociale koopwoningen.Door de geringe doorstroming en herstructurering én de gedachte dat er meer dure woningen gebouwd moeten worden neemt het aantal starterswoningen in het voordelige segment af. Als je geld hebt kun je kopen of huren, ook in Vlaardingen. Het gaat er ons om óók voor Vlaardingse starters met een laag inkomen een mogelijkheid te bieden. We hoeven het wiel niet uit te vinden. In Nederland zijn een aantal experimenten gaande die starters met een laag inkomen helpen.

03. Inventariseer mogelijke 'inbreidingslocaties' en ga creatief met de uitkomsten om.Zie ons idee hierboven om wonen en werken als het kan te vermengen. Het enkelvoudig grondgebruik (of twee lagen) in de industrieterreinen is ons een doorn in het oog. Het gaat ons dan vaak om boven of hoger in zo’n wijkje te bouwen.Waar mogelijk slopen van leegstaande en verouderde bedrijfspanden en nieuwbouw voor in de plaats zetten. Met smallere en hogere bouw (met dakterras) bouw je ook meer per m2. Voorbeelden te over in bv. Amsterdam. Langdurige leegstand in winkel en kantoorpanden moet met of zonder medewerking van de eigenaren dwingend worden aangepakt. Goede initiatieven ondersteunen en leegstand kritisch tegemoet treden.

Tot slot Als de meerderheid van de politieke partijen erkend dat er voor starters probleem zijn, deze problemen serieus willen aanpakken (zie de reacties op de pagina ‘van de gemeenteraad’ in Groot Vlaardingen van woensdag 26 okt. jl.) èn er wat geld voor over hebben (wij zijn benieuwd), móet het lukken.Het zittende college en uiteraard na de verkiezingen het nieuwe college moet deze kwestie eens stevig gaan aanpakken! De woningbouwcorporaties zijn wat ons betreft uitgenodigd. De locatie aan het Emaus van het voormalig gemeentelijk woningbedrijf is een voorbeeld van braak laten liggen van bouwgrond voor volkshuisvesting, kom op Waterweg Wonen doe er wat aan! En wat ons betreft zijn ook anderen die met goede plannen komen aan zet. Onze starters verdienen het!