Vragen GroenLinks over plan van Actiecomité Behoud Woudweg

Raadslid Corrie Kortleven van GroenLinks wil van wethouder Bot graag weten of het plan van het ABW wordt uitgevoerd. Het ziet er naar uit dat er meer raadsleden haar voorstel zullen steunen.

Zoals bekend is de gemeente Vlaardingen eigenlijk nooit voorstander geweest van aantasting van deze mooie polder door aanplant van bospercelen en dergelijke. De recreatieve invulling van het reconstructiegebied Holiërhoek en Woudhoek wordt in het plan van het Actiecomité Behoud Woudweg (ABW) gewoon gehandhaafd, slechts de hoeveelheid paden wordt wat gereduceerd. In een open polderlandschap zijn te veel paden storend voor de beleving van de weidsheid door de recreanten. Ook voor het voortbestaan van de weidevogels in dit gebied zijn te veel paden desastreus. Het schrappen van het wandelpad langs de Zweth in het plan heeft te maken met de kwetsbare natte ecologische zone langs dit water. Naar ons idee vormt die een betere natte verbinding tussen de Vlietlanden en de Schie dan de plukjes moeras uit het plan van de Dienst landelijk gebied (DLG).

Wethouder Cees Bot antwoordde op de vraag van Corrie Kortleven dat het juridisch gezien mogelijk is om het ABW-plan aan te prijzen, maar politiek-bestuurlijk heeft hij zo zijn bedenkingen om op het laatste moment te pleiten voor aanpassingen. Wel gaf hij aan dat in het verleden, tijdens de inspraakprocedures, vanuit Vlaardingen bezwaar is gemaakt tegen de bospercelen in de Holiërhoekse polder omdat die minder passend zijn in een open weidelandschap c.q. veenweidegebied. Dit heeft echter niet tot aanpassing van de plannen geleid, waaruit je kan concluderen dat die inspraak geen echte inspraak is geweest.

De huidige breed gedragen actie tot aanpassing van de plannen is daarom niet vreemd. De gemeente wil eigenlijk hetzelfde als de inwoners: behoud van het authentieke landschap met wat extensief recreatieve voorzieningen als wandel en fietspaden.

Het plan van de DLG is al ruim tien jaar geleden vastgesteld en niet meer actueel. Het historisch besef is tegenwoordig groot en ook de aanwezige natuur wordt momenteel op de juiste waarde geschat. Dit maakt dat politici durven toe te geven dat het door voortschrijdend inzicht anders moet en zij willen zich dan ook sterk maken voor de juiste invulling van de herinrichting in het kader van de reconstructie.

 Naar de website van het Actiecomité Behoud Woudweg