ACTIE: STEUN HET KERSTPARDON 2005

Een groep van vijf personen lopen in vijf dagen van Friesland naar Schiphol waar zij een Tweede Kamervertegenwoordiging een petitie zullen aanbieden met de vraag een Kerstpardon 2005 aan de Tweede Kamer voor te leggen. U kunt deze actie steunen!

STEUN HET KERSTPARDON 2005

STOP UITZETTING SCHOOLGAANDE ASIELKINDEREN EN -JONGERENGEEF DEZE KINDEREN EN JONGEREN EN HUN DIRECTE FAMILIE EEN VERBLIJFSVERGUNNING

Sinds jaren verblijven in Nederland duizenden jonge mensen die met uitzetting door de Nederlandse overheid worden bedreigd. Oók vandaag enkele dagen voor Kerst 2005.Zij zijn alleenstaand of wonen in gezinsverband. Zij gaan naar school of werken op een andere manier aan hun toekomst.

Wij vinden het niet acceptabel dat: kinderen en jongeren, die al jaren in Nederland opgroeien, naar school gaan en aan hun toekomst werken (dreigen te) worden uitgezet; het toelatingsbeleid volgens de Vreemdelingenwet op deze wijze wordt uitgevoerd.

HET KIND IN KERSTTIJDDat gold 2000 jaar geleden, maar ook in 2005.

In Nederland zijn duizenden kinderen in gevaar. Overal in Nederland (alleen al 40 in de noodopvang van Witmarsum) leven die kinderen en jonge mensen voortdurend in angst om uit hun schoolklassen te worden gehaald. Ze kunnen op grond van de Vreemdelingenwet over de grens worden gezet. Meestal per vliegtuig. In Schiphol ligt voor hen de grens!

Wij zijn op 19 december 2005 te voet uit Friesland vertrokken (start om 9.30 uur bij gemeentehuis/opvangcentrum in Witmarsum) en hopen op 23 december a.s. vlak voor Kerst op Schiphol aan te komen. Wij hebben vertegenwoordigers uit de Tweede Kamer van de Vaste kamercommissie voor Justitie voor 23 december om 14.00 uur uitgenodigd om bij het meeting-point/vertrek- en aankomsthal aanwezig te zijn. Wij zullen hen vragen om zo spoedig mogelijk een Kerstpardon 2005 aan de Tweede Kamer voor te leggen.

U kunt het KERSTPARDON 2005 steunen door:- Zelf een kerstkaart te sturen naar: Tweede Kamer, Vaste kamercommissie voor Justitie, Postbus 20018, 2500 EA Den Haag onder vermelding van "een stem voor het Kerstpardon 2005"- Op kerstpardon.web-log.nl kunt u uw ondersteuning schrijven door uw naam als individu of als bedrijf, vereniging, ondernemingsraad, school, muziekgroep enz. te vermelden. De lijsten zullen op vrijdag 23 december aan de leden van de Tweede Kamer aangeboden.