Binnenstad

Wil de Vlaardingse binnenstad aantrekkelijk blijven dan dient er een goede mix te zijn van cultuur, wonen en commercie.
Het groene karakter van de Vlaardingse binnenstad moet het onderscheid blijven maken met andere steden.

GroenLinks wil daarom:

  • Behoud van cultuurhistorische gebouwen in het centrum.
  • Wonen op de Hoogstraat stimuleren.
  • De activiteiten van de Stichting Stadsherstel voortzetten en zo mogelijk uitbreiden.
  • Meer evenementen en attracties in het centrum om dit uitgaansgebied te verlevendigen.
  • M.b.t. de horeca: een gastvrij horeca beleid dat voorziet in een evenwichtige combinatie van veilig en gezellig uitgaan, stimuleren van cultuurinitiatieven van de horeca, duurzame horecaondernemers belonen met minder regeldruk en mogelijkheden voor langere openingstijden en onnodige horecaregels afschaffen.
  • Een goede samenwerking tussen marktkooplieden op het Veerplein en de winkeliers in de Binnenstad gericht op een aantrekkelijk winkelgebied en de initiatieven voor een streekmarkt ondersteunen.
  • De straten autoluw maken om recreatie en de veiligheid te vergroten, een milieuzone waar vervuilend vrachtverkeer niet is toegestaan, de functie van het Liesveldviaduct als doorgaande route opnieuw bezien, bevoorrading van winkels in het centrum vanaf een transferium met elektrisch vervoer, waarbij de venstertijden niet gelden, duidelijke fietspaden van alle toegangswegen in en naar het centrum en uitbreiding van bewaakt en onbewaakt fiets parkeren.
  • Mogelijkheden van groenvoorzieningen met verticale en hangende tuinen, dakterrassen en (klimop)bomen benutten zodat ook de binnenstad onderdeel wordt van de groene stad.
  • Geen preventief fouilleren omdat het nut hiervan niet is bewezen.
  • Legalisering van de kweek van wiet (met controle) voor Vlaardingse coffeeshops.