Verkeer

Elk beleids- en uitvoeringsplan m.b.t. verkeer moet als doel hebben het autogebruik af te remmen en de schadelijke gevolgen van autoverkeer te verminderen en andere vervoerwijzen te bevorderen. De gezondheid van de Vlaardingers staat daarbij voorop.

GroenLinks wil daarom:

 • Het gebruik van elektrische auto’s, onder meer door de plaatsing van oplaadpunten, en het autodelen stimuleren.
 • Voetgangers, fietsers en rolstoelgebruikers breed faciliteren met zo veel mogelijk vrij liggende ruimte, logisch aan elkaar geschakelde routes en aparte groenregeling bij verkeerslichten.
 • Bij wegen en fietsroutes rekening houden met het “nieuwe” fietsen, zoals e-bikes, tandems, bakfietsen en aangehangen kinderkarretjes.
 • Meer aanleg van gescheiden fietspaden bij renovaties en herstructurering.
 • De mobiliteit van kinderen versterken door kindvriendelijke wijken en uitbreiding van veilige schoolzones naar zogenaamde “kindlinten” waar kinderen lopend of op de fiets school en speelplaats kunnen bereiken.
 • Verkeersonderwijs op scholen handhaven.
 • Een maximumsnelheid van 30 km in het centrumgebied en in de overige woongebieden.
 • Vrachtwagens weren uit de woonstraten m.u.v. bestemmingsverkeer.
 • Bij de herontwikkeling van de Marathonweg zo veel mogelijk de luchtkwaliteit verbeteren, geluidsoverlast verminderen en een zo goed en veilig mogelijke verbinding van de Westwijk met het Centrum realiseren via het concept van een slimme weg met een innovatieve financieringsconstructie.
 • Jaarlijkse rapportage door de gemeente van het aantal verkeersongevallen en de locaties zodat onveilige plekken aangepakt kunnen worden.
 • Een verkeerscirculatieplan waarin de integratie van het milieu en duurzaamheid wordt verwezenlijkt.
 • Een maximum snelheid op A 20 en Blankenburgtracé van 80 km.
 • Optimale compensatie van het verlies van groen als gevolg van de mogelijke aanleg van de Blankenburgtunnel. Blijvend verzet tegen de Blankenburgtunnel.
 • Korting op parkeervergunningen voor schone auto’s.
 • Het eigen wagenpark van de gemeente elektrisch maken.