Kunst en Cultuur

Een bloeiend kunst- en cultuurklimaat draagt bij aan een vitale en creatieve samenleving en dus ook aan de economie van de stad en maakt onlosmakelijk deel uit van onze samenleving. Cultuur smeedt mensen aaneen en verschaft ons een identiteit; kunst verrast ons en ontwikkelt onze verbeeldingskracht.

GroenLinks wil daarom:

  • Geen verdere bezuinigingen op kunst en cultuur.
  • Blijvende ondersteuning van de Kroepoekfabriek en Stadsgehoorzaal om hun functie in de stad te blijven vervullen. Dit in aanvulling op de reeds behaalde resultaten van hun cultureel ondernemerschap.
  • Blijvende ondersteuning van Omroep Vlaardingen en de bibliotheek.
  • Een basissubsidie voor het vernieuwde Vlaardings museum dat zijn deuren opent in 2015.
  • Een overkoepelende Vlaardingse cultuurstichting met een daarbij behorend cultuurfonds die zorg draagt voor een goed functionerende culturele infrastructuur.
  • Kunstenaars stimuleren tot nieuwe vormen van kunst en cultuur. Hiervoor moet subsidie beschikbaar zijn.
  • Behoud van cultuurhistorische gebouwen.