Dierenwelzijn

Dieren verdienen onze bescherming en de gemeente treedt krachtig op bij dierenmishandeling. Het beleid van de gemeente is gericht op het bevorderen van het welzijn van dieren en het faciliteren van organisaties die dierenwelzijn als doelstelling hebben. De nota dierenwelzijn is hierbij onverminderd uitgangspunt.

GroenLinks wil daarom:

  • Dat het dierenasiel de plek blijft waar zwerfdieren en weggelopen dieren worden opgevangen.
  • Bedreigde dieren zoals vlinders en bijensoorten met speciale struiken en bermgewas weer op niveau brengen en bewoners stimuleren om zelf maatregelen te treffen om bedreigde dieren weer de kans te geven.
  • Bij het opzetten en updaten van evacuatieplannen dieren integraal opnemen in de reddingsplannen.
  • De kinderboerderij en de dierenweides handhaven en de betrokkenheid van kinderen en jongeren hierbij stimuleren.
  • De schaapskudde en de grote grazers in de Broekpolder behouden.
  • De voorlichting over dierenwelzijn structureel verbeteren en hiervoor het NME faciliteren.