Werkgelegenheid en scholing

Het belangrijkste uitgangspunt bij onderwijs en werkgelegenheid is gelijke kansen voor iedereen om zich te ontwikkelen en te ontplooien en voldoende werkgelegenheid voor burgers om in hun eigen levensonderhoud te voorzien om daarmee zoveel als mogelijk regie over het eigen leven te verkrijgen.

GroenLinks wil daarom:

  • De gemeente geeft bij het in dienst nemen van eigen personeel het goede voorbeeld.
  • ZZP’ers met een lager dan minimum inkomen kunnen een beroep kunnen doen op scholing en ondersteuning van de gemeente.
  • Uitkeringsgerechtigden krijgen met behoud van uitkering bij- en/of omscholing om te kunnen werken in kansrijke sectoren
  • De gemeente ondersteunt mensen die vanuit een uitkering willen starten met een eigen onderneming.
  • Bij het re-integratiebeleid staat het perspectief op werk voor langere termijn voorop.
  • De gemeente maakt met bedrijven die zij inhuurt afspraken over leer-werkplaatsen, stages en het bieden van werk voor mensen met een arbeidsbeperking.