Onderwijs

Het belangrijkste uitgangspunt bij onderwijs en werkgelegenheid is gelijke kansen voor iedereen om zich te ontwikkelen en te ontplooien en voldoende werkgelegenheid voor burgers om in hun eigen levensonderhoud te voorzien om daarmee zoveel als mogelijk regie over het eigen leven te verkrijgen.

GroenLinks wil daarom:

  • Goed onderhouden en duurzame schoolgebouwen.
  • Onderzoek naar de mogelijkheid van een bibliotheekpunt bij de scholen in de Babberspolder.
  • Voldoende mogelijkheden voor volwassenenonderwijs.
  • 'Ambachtelijke' vormen van onderwijs stimuleren om aan te sluiten op de vraag naar technische arbeidskracht in onze regio. Leerling- gezelconstructies moeten worden gerealiseerd mede in het kader van het actieplan wonen en in samenwerking met het bedrijfsleven en non profit instellingen.
  • Een beroep op Vlaardingse ondernemers om stageplaatsen te creĆ«ren.
  • Voldoende ondersteuning voor zorgleerlingen en een goede overdracht van de ene naar de volgende schoolsoort en een goed toegeruste onderwijs/zorg structuur om de kans op uitval te voorkomen.
  • Evaluatie van de beoogde effecten van de wet op het passend onderwijs in Vlaardingen.
  • Meer betrokkenheid van ouders bij het onderwijs en de school van hun kinderen.
  • Taalfront Vlaardingen ondersteunen en de het aanvalsplan laaggeletterdheid continueren.