Gemeentelijke organisatie

De gemeente communiceert open en eerlijk met haar burgers. Verwacht mag worden dat haar medewerkers daadkrachtig en aanspreekbaar zijn en open staan voor suggesties en opbouwende kritiek van burgers.

GroenLinks wil daarom:

  • Een gezamenlijke aanpak van grensoverschrijdende zaken zoals groen, milieu, vervoer en woningbouw door een metropoolvorming.
  • Een gemeentelijk beleid dat ruimte geeft aan burgerkracht/burgerinitiatieven.
  • Dat burgers worden betrokken bij veranderingen in hun leefomgeving; consultatie vooraf maakt integraal deel uit van de gemeentelijke plannen.
  • Dat duurzaamheid in de gehele organisatie wordt toegepast, bij aanbesteding zullen Social Return on Investment, en de nieuwe nota duurzaam inkopen de leidraad zijn.
  • In principe worden burgerparticipatie en arbeidsplaatsen voor moeilijk plaatsbare werklozen opgenomen in de aanbestedingsvoorwaarden
  • De gemeentelijke organisatie een voorbeeldfunctie heeft voor haar burgers.
  • Dat de gemeente duurzaam inkoopt en aanbesteedt in lijn met het door het College van B&W ondertekende “Manifest Duurzaam Inkopen”