Nelson Mandela krijgt straatnaam in Vlaardingen
Nelson Mandela krijgt straatnaam in Vlaardingen

Verzoek GroenLinks “Naamgeving ‘Nelson Mandela’ in Vlaardingen” wordt gehonoreerd

Na het overlijden van Nelson Mandela op donderdag 5 december 2013 vroeg fractievoorzitter Kees Borsboom op 12 december aan het college of deze inspirerende man in herinnering gehouden kon worden door het geven van zijn naam aan een straat of plein. Normaal wordt dit pas gedaan tien jaar na iemands overlijden maar “Vanwege de statuur en de bijzondere verdiensten van Nelson Mandela heeft het college echter besloten bij uitzondering van de gangbare criteria af te wijken en aan het verzoek van de heer Borsboom te voldoen.”

RAADSMEMO

Aan: De gemeenteraad van Vlaardingen

Portefeuillehouder: H.B. Eenhoorn

Datum: 21 januari 2014

Betreft: Straatnaamgeving Mandela

 

Geachte leden van de raad,

De heer Borsboom heeft namens de GroenLinks-fractie het college op 12 december 2013 verzocht om de pas overleden Nelson Mandela in Vlaardingen te eren met een vernoeming in de publieke ruimte.

Wij hebben dit verzoek om advies voorgelegd aan de Commissie Benoeming Openbare Ruimte, die ons college adviseerde dit verzoek niet te honoreren. Dat negatieve advies was gebaseerd op de door haar gehanteerde criteria en uitgangspunten voor straatnaamgeving. De meest eenduidige daarvan is het uitgangspunt om personen niet eerder te vernoemen dan tien jaar na hun overlijden.

Vanwege de statuur en de bijzondere verdiensten van Nelson Mandela heeft het college echter besloten bij uitzondering van de gangbare criteria af te wijken en aan het verzoek van de heer Borsboom te voldoen. De  genoemde commissie zal gevraagd worden naar een passende mogelijkheid en locatie uit te zien.

Hoogachtend,
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlaardingen,

De secretaris                          de burgemeester,
ir. C. Kruyt                              drs. H.B. Eenhoorn

-----------------------

MEER LEZEN:
Ons standpunt over Internationale solidariteit
Bericht NRC bij overlijden Mandela dd. 5 dec. 2014