Ons gehele Verkiezingsprogramma

Het verkiezingsprogramma is een leidraad voor GroenLinks Vlaardingen en bedoeld als denkkader waarop kan worden teruggegrepen bij actuele politieke keuzen.
De kern is dat we én Groen én Links centraal stellen en uitgaan van samenhang en integraliteit.
GroenLinks wil de samenleving socialer, groener en duurzamer te maken.

De drie kernbegrippen vormen zo steeds de toetsstenen voor genoemde inhoudelijke onderwerpen:
•    Een samenhangende, integrale benadering van vraagstukken;
•    Duurzaamheid;
•    Een sociale aanpak.

Lees het programma op onderdelen:

Open het verkiezingsprogramma (PDF - opent in een nieuw venster)