GroenLinks vraagt college naar renovatieplannen Schiedamseweg

Na aanleiding van klachten van de bewoners van de Oostwijk en het recente ongeval op het Verploegh Chasséplein is het tijd om aan het college vragen te stellen en de bewoners bij de renovatieplannen te betrekken.

___________________________________________________________

Vlaardingen, 18 februari 2014

Aan het College van Burgemeester en Wethouders van Vlaardingen,

 
Geacht College,

Bij onze reguliere bezoeken aan de diverse wijken in Vlaardingen werden wij door meerdere bewoners in de Oostwijk er op geattendeerd dat de Schiedamseweg als een racecircuit wordt gebruikt.

In het afgelopen weekend ging het dan ook verkeerd, gelukkig was er slechts sprake van materiële schade en was er geen persoonlijk leed.

De GroenLinks fractie heeft vernomen dat een gedeelte van de Schiedamseweg wordt gerenoveerd.

Wij hebben de volgende vragen:

  1. Bent u op de hoogte van het gebruik van de Schiedamseweg als racecircuit ?
  2. Zo ja, op welke manier bent u hier dan tegen opgetreden ?
  3. Welke maatregelen gaat u treffen om dit in het vervolg te voorkomen ?
  4. Bent u voornemens om dit te betrekken bij de voorgenomen renovatie ?
  5. Kunt u vooraf met de bewoners overleggen welke snelheidsbeperkende
    maatregelen u gaan nemen ?
  6. Bent u bereid om de raad van uw plannen vooraf op de hoogte te stellen ?

Met vriendelijke groet,

Fractie GroenLinks
Kees Borsboom – Fractievoorzitter.