GroenLinks stelt vragen over overlast jongeren

In de weekenden is het al enkele weken onrustig in Vlaardingen. GroenLinks stelt vragen, maar wil vooral geïnformeerd worden en mee zoeken naar oplossingen.

_________________________________________________________________________________

Vlaardingen, 10 maart 2014

Aan het College van Burgemeester en Wethouders te Vlaardingen.

 

Geacht College,

Sedert enkele weken is het in het weekend weer behoorlijk onrustig in Vlaardingen.

Alvorens een stortvloed aan vragen aan u te stellen, verzoeken wij u ons te willen informeren over bovengenoemde situatie.

Wij verzoeken u ons o.a. te informeren over:

  1. De aanrijtijden na het bellen van het alarmnummer 112.
  2. Het niet aangesloten zijn van de camera’s om zodoende de opsporing te bevorderen.
  3. Het bekend zijn van de groep en er geen actie tegen ondernemen.
  4. De opmerking van de politie over de onderbezetting in Vlaardingen.

De GroenLinks fractie stelt voor dat er na uw schriftelijke informatie op zeer korte termijn een commissieavond wordt belegd, waarin de raad met u in gesprek gaat inzake de oorzaken en vooral de mogelijke oplossingen. Wij zullen de agendacommissie op voorhand verzoeken ruimte in de raadsagenda vrij te maken.

Graag vernemen wij van u.

Met vriendelijke groet,

Fractie GroenLinks
Kees Borsboom