Fietsestafette GroenLinks Rijnmond mei 2008
Fietsestafette GroenLinks Rijnmond mei 2008 - Regionaal Fietsplan GroenLinks Rijnmond wordt aangeboden

Vlaardingen op één bij uitslag enquête 'Hoe fietst jouw (deel)gemeente?'

Vorig jaar schreef GroenLinks Rijnmond een enquête uit met de vraag 'Hoe fietst jouw (deel)gemeente?'. Aanleiding was de fietsestafette 'Rondje Rijnmond' in oktober door de gehele regio. De vraag was hoe fietsers het fietsbeleid en de fietsvoorzieningen in hun (deel)gemeente beoordelen.

De vragen gingen onder andere over de veiligheid, de doeltreffendheid en directheid van de fietsverbindingen en de aansluitingen op het lokale en regionale fietswegennet. Omdat GroenLinks Rijnmond de afgelopen jaren veel aandacht heeft besteed aan de groene verbindingen in de regio, stonden er ook vragen in over de mogelijkheden om vanuit de (deel)gemeente snel in een groene, recreatieve omgeving te komen.

Opmerking vooraf
Deze enquête heeft zijn beperkingen. De respondenten bestaan overwegend uit GroenLinksers. Onze partij kent heel wat fietsers, dus stuk voor stuk zijn het ervaringsexperts. Tegelijkertijd moet erkend worden dat er daarmee ook sprake is van een tamelijk eenzijdige onderzoeksgroep.  Bovendien gaven enkele respondenten aan dat het soms moeilijk is te bepalen waar de grenzen van (deel)gemeenten precies liggen.
Dit neemt niet weg dat de uitslag een waardering inhoudt. Misschien geldt het ook als een aansporing voor die (deel)gemeenten die slecht scoren, om nog eens kritisch naar het fietsbeleid te kijken.
Het is overigens ook geen uitnodiging aan de (deel)gemeenten die wel goed scoren om nu maar met de handen over elkaar te gaan zitten. Goed fietsbeleid is nooit af en met het oog op een gezond en bereikbaar Nederland belangrijker dan ooit…

Uitslag
Er kon bij de beantwoording van de vragen gekozen worden uit 'helemaal niet' (laagste score), 'nauwelijks', 'enigszins', 'wel' en 'goed geregeld' (hoogste score). Als beste (deel)gemeente komt Vlaardingen uit de bus. De gemeente scoort 3,81 op een schaal van maximaal 5. Op de voet volgen de Rotterdamse deelgemeenten Hillegersberg-Schiebroek en Feijenoord (3,78 en 3,72). Rotterdam Noord (3,58) en Overschie (3,56) komen daarachter in de subtop.
Al deze (deel)gemeenten scoren een gemiddelde waardering tussen 'enigszins' en 'wel'. Schiedam staat met 2,54 als laagste genoteerd; Rotterdam-Centrum staat daar niet ver boven met 2,65. Lansingerland en Kralingen-Crooswijk komen niet verder dan 3 punten.
Tussen deze (deel)gemeenten en de subtoppers Noord en Overschie vinden we nog Rozenburg, Barendrecht, Prins Alexander en Spijkenisse.

Analyse
Vlaardingen scoort in het bijzonder goed op vragen die betrekking hebben op de aansluitingen tussen lokale en regionale verbindingen en de mogelijkheden om snel in een groene en recreatieve omgeving te zijn. Zoals bekend heeft Vlaardingen veel werk gemaakt van het groene imago en is een kwart van het grondgebied bestemd voor natuur en recreatie. Minder te spreken is men over de robuustheid en het comfort van het fietsnetwerk.
Ook in Hillegersberg-Schiebroek wordt de verbinding met groene en recreatieve gebieden hoog gewaardeerd. In Feijenoord speelt dit minder een rol, maar daar zijn de bewegwijzering en de ontvlechting van gemotoriseerd en fietsverkeer een belangrijk pluspunt. Ook de aansluitingen op regionale verbindingen scoren zowel in Hillegersberg als Feijenoord ruim voldoende.
De Schiedamse resultaten worden sterk beïnvloed door het slechte onderhoud en de gebrekkige robuustheid van het fietsnetwerk in de gemeente. Daarbij valt ook op dat er nogal wat onlogische en onduidelijke overgangen zitten in het fietsnetwerk. Verder bestaat er niet veel waardering voor de afstelling van de verkeerslichtinstallaties.
Is er dan helemaal niets goed in Schiedam? Jawel. Ook hier is men tevreden over de verbinding met de groene, recreatieve omgeving. Daarmee bedoelen de respondenten dan waarschijnlijk Midden-Delfland ten noorden van de gemeente.
Dat laatste ontbreekt logischerwijs volledig in de waardering van Rotterdam-Centrum. Daar is wel waardering voor de ontvlechting van fietsers en gemotoriseerde verkeer. Ook de aansluitingen op het regionale fietsnetwerk scoort behoorlijk. De afstelling van de verkeerslichtinstallaties kan echter op weinig waardering rekenen. Op een groot aantal punten (o.a. Hofplein, Churchillplein en Erasmusbrug) staat de fietser onevenredig lang te wachten op groen licht.
Deze wachttijden spelen trouwens in meer (deel)gemeenten: ook in Spijkenisse, Kralingen-Crooswijk en Lansingerland komt het niet boven de waardering 'nauwelijks' uit.
Over de aansluitingen op het fietsnetwerk in de naastgelegen (deel)gemeenten zijn alle respondenten redelijk positief. Hetzelfde geldt voor de samenhang tussen het lokale en regionale netwerk.
De fiets- en kindvriendelijke inrichting van wijken leidt ook niet overal tot applaus. Hierop scoort eigenlijk alleen Hillegersberg-Schiebroek een grote voldoende, terwijl Rozenburg, Barendrecht, Lansingerland en (weer) Schiedam geen hoge ogen gooien.

Conclusie?
Zoals tijdens de fietsestafette al viel op te merken, is er goed te fietsen in de regio. Ook in het comfort en de directheid van de verbindingen, vooral naar groene en recreatieve voorzieningen buiten de stadsgrenzen zijn vorderingen te bemerken.
Natuurlijk zijn er nog grote verbeteringen mogelijk; fietssnelwegen zouden een welkome bijdrage zijn aan zowel het recreatieve-, als woon-werkfietsverkeer, maar dit viel buiten de opzet van deze enquête. Ook is er niet speciaal gevraagd naar hinder die fietsers ondervinden bij werkzaamheden en omleidingen. Dat zou een aparte vragenlijst vergen. Veel ongemak en lage waarderingen vinden we vooral bij situaties binnen de (deel)gemeenten. Daar gaat het vooral om het onderhoud en comfort van het lokale fietsnetwerk en de afstelling van de verkeerslichtinstallaties.

Eindstand

 1. Vlaardingen (3,81)
 2. Hillegersberg-Schiebroek (3,78)
 3. Feijenoord (3,72)
 4. Noord (3,58)
 5. Overschie (3,56)
 6. Rozenburg (3,47)
 7. Spijkenisse (3,44)
 8. Prins Alexander (3,42)
 9. Barendrecht (3,37)
 10. Delfshaven (3,28)
 11. Lansingerland (3)
 12. Kralingen-Crooswijk (3)
 13. Centrum (2,65)
 14. Schiedam (2,54)