Installatie nieuwe gemeenteraad Vlaardingen - 27 maart 2014
Lianne van Kalken en Kees Borsboom

Lianne van Kalken en Kees Borsboom beëdigd in de gemeenteraad van Vlaardingen

Na het afscheid van de oude raad woensdag werd donderdagavond 27 maart de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd met deels oude en deels nieuwe raadsleden. Waaronder Kees Borsboom, voor zijn derde termijn, en Lianne van Kalken, als nieuw jong talent met veel ambitie, die de komende 4 jaar de fractie van GroenLinks zullen vormen.

In zijn speech begon burgemeester Bas Eenhoorn te zeggen dat hij liever wilde praten over de raadsleden zelf dan dat hij terug wilde blikken op de afgelopen verkiezingen zoals in de agenda stond.

Allereerst zei hij in het algemeen dat de raadsleden leiderschap zullen moeten tonen en zullen moeten laten zien dat ze
                                                              daar goed mee kunnen gaan.

Hij benoemde een drietal trends waar de raadsleden rekening mee moeten houden. De democratiseringstrend (Jullie staan tussen de burgers die jullie gekozen hebben, ook al hebben jullie een mandaat van die burger om tot besluiten te komen, jullie zijn gelijk aan die burger.), de individualiseringstrend (Het gaat om de manier waarop je jezelf als individu laat zien. Je gaat niet meer onder in de collectiviteit van de raad. Je bent niet in de eerste plaats raadslid, maar Ivana of Arnout.) en de professionaliseringstrend (Van jullie als openbaar bestuur wordt verwacht dat je het niet uit je mouw schud, zomaar praatjes houdt en naar de raadsvergadering gaat, maar dat je kennis opbouwt, stukken leest, weet wat er speelt in de stad. Het is een professie! Je kent het reglement van orde en je weet hoe je met elkaar omgaat!).

Hij zegt toe: "Wij zullen ervoor zorgen, vanuit de griffie in het bijzonder, dat we met elkaar daarover praten in de komende tijd in een aantal sessies. Hoe werkt het nou precies en hoe zit het in elkaar? Zodat jullie zo professioneel mogelijk jullie raadslidmaatschap kunnen invullen."

De drie trends combineert hij met 'de huidige crisis in/van de democratie' en de onzekerheid van 'de evenredige vertegenwoordiging' waarbij veel mensen niet langer weten of deze nog wel zo werkt. Wat betreft het eerste haalt hij prof. Paul Frisse aan die zegt dat de burgers verwachten van de overheid dat hen de tragiek zal worden onthouden, en vervolgt: Dat kunnen jullie niet. Er zullen altijd problemen zijn waar wij in het openbaar bestuur niet iets aan kunnen doen, maar het is wel een onderdeel van die onzekerheid over hoe de democratie werkt. Wat betreft het tweede punt, de 'evenredigheid van vertegenwoordiging', haalt hij David van Reybrouck aan die verkiezingen wil vervangen door loting, dat zou veel eerlijker zijn en veel meer een afspiegeling van de bevolking geven. Hij laat in het midden wat hij hier zelf van vindt.

Een interessant punt is vervolgens de kloof tussen politici en burgers die gaat over het vertrouwen die burgers in politici hebben. "Dat vertrouwen wordt het meest aangetast door de beloftes die u tijdens de campagne gedaan heeft en die u niet kunt waarmaken omdat niemand van u de absolute meerderheid heeft in de raad." Dan haalt hij Cicero aan: "Één van de tien belangrijkste elementen voor bestuurders zoals jullie is dat je de wil moet hebben om tot een compromis te komen om zo effectief mogelijk te zijn in het realiseren van je doel. (...) Het is de kunst voor jullie om 'het mogelijke en het haalbare' te laten zien aan de burgers van Vlaardingen. Ik wens u allemaal toe dat u in staat bent om die wijze woorden van Cicero van 2000 jaar geleden in de komende vier jaar met z'n allen waar te maken in het belang van onze stad Vlaardingen en haar inwoners."

Na deze behartenswaardige woorden werden door hem de eed of belofte afgenomen van de leden van de raad.

Gefeliciteerd Kees en Lianne!

Bronja Nijk,
namens GroenLinks Vlaardingen.