Bewoners Holy verontrust over gevolgen aanleg A4 – GroenLinks stelt vragen

Nu de realisatie van de A4 in sneltreinvaart nadert maken de bewoners van de Hoevenbuurt zich zorgen over de Schiedamse plannen om de Europaboulevard als ontsluitingsweg te gaan gebruiken. GroenLinks stelt vragen aan College en vraagt naar de stand van zaken en verzoekt het College om met de bewoners in gesprek te gaan.

______________________________________________________________________________________

Aan het College van Burgemeester en Wethouders te Vlaardingen.

Vlaardingen 19 april 2014

Betreft: Vragen ex art. 36 i.v.m. aanleg A4

 

Geacht College,

De werkzaamheden m.b.t. de A4 denderen voort en de definitieve contouren worden steeds beter zichtbaar. De invulling m.b.t. de Vlaardingse zijde blijft onduidelijk en roept zowel bij de GroenLinks fractie als bij de burgers van de Hoevenbuurt vragen op.

De GroenLinks fractie heeft de volgende vragen:

 1. Is het eerder genomen besluit van het College om de parkeergarage aan Vlaardingse zijde niet te ontsluiten via de Europaboulevard nog steeds staand beleid?
 2. Zo ja, is het College van mening dat de Europaboulevard een definitieve inrichting moet krijgen?
 3. Zo nee, is het College van mening dat ontsluiting op deze locatie verkeerstechnisch verantwoord is?
 4. Is het College bekend met het feit dat Schiedam geen definitieve invulling geeft aan dit gebied en wacht tot dat de Gemeente Vlaardingen in de toekomst overgaat tot ontsluiting van de beoogde parkeergarage via de Europaboulevard en Schiedam zich hiervoor blijft inzetten?
 5. Is het College met de GroenLinks fractie van mening dat de Schiedamse plannen onrust bij de omwonenden veroorzaakt?
 6. Is het College van mening dat de bewoners recht hebben op een definitieve groene invulling, zodat de weg niet te zien zal zijn en het horen en ruiken al teveel overlast bij de omwonenden veroorzaakt?
 7. Kan het College aan de burgers duidelijkheid verschaffen?
 8. Is het College bekend met het feit dat de gemeente Schiedam de dienstweg / calamiteitenweg annex fietspad gedeeltelijk de Hoevenronde op Vlaardings grondgebied gaat gebruiken?
 9. Hoe staat het College tegenover dit voornemen?
 10. Hoe intensief werken Vlaardingse ambtenaren mee om de plannen van Schiedam te realiseren?
 11. Is het college bereid om de verontruste bewoners te informeren en in gesprek met hen te gaan om de schade aan fauna en natuur zoveel mogelijk weer te herstellen?

Met vriendelijke groet,

Fractie GroenLinks,
Kees Borsboom.