Kaft Coalitieakkoord Vlaardingen 2014-2018
Witte rook op kaft Coalitieakkoord Vlaardingen 2014-2018

GroenLinks scherp over het nieuwe coalitieakkoord

Fractievoorzitter Kees Borsboom houdt bij de installatie van het nieuwe college een scherp betoog. Het coalitieakkoord op hoofdlijnen bestaat uit slechts twee elementen: 12 miljoen bezuinigen en van de burgers wordt steeds meer verlangd. Geld voor investeringen in de stad is er niet meer.

[De uitgesproken tekst geldt.]

Voorzitter,

‘Samen aan zet.’ Een pakkende titel vol verwachtingen. Een spannende roman. Een titel waar vijf weken over nagedacht is!
Op de cover zien we een schoorsteen met witte rook, een teken dat de katholieke kerk een nieuwe leider heeft gekozen. Paus Arnout de 1e.

Het stuk is een grote teleurstelling, kort samengevat: er moet 12 miljoen per jaar bezuinigd worden, en de burgers moeten het doen en vooral steeds méér gaan doen.

In de eerste alinea staat dat er in 2018, aan het eind van de periode, WEER ruimte ontstaat voor nieuwe investeringen. Twee alinea’s verder: de komende periode is er WEINIG ruimte voor investeringen. Onder het kopje financiën lezen we: die aan het einde van de collegeperiode gebruikt kan worden om investeringen in de stad TE OVERWEGEN.
Voorzitter, drie passages over investeringen en alle drie zeggen ze iets anders: ‘weer ruimte’, ‘weinig ruimte’ en ‘investeringen overwegen’. Voorzitter, weet ú het nog?

Voorzitter, de formateur schrijft dat het college hun verantwoordelijkheid niet uit de weg gaat, de coalitie vraagt creatieve ideeën en afwijkende opvattingen, zij gaat juist de verantwoordelijkheid wèl uit de weg.
Geen enkel creatief idee heeft deze coalitie, zij zoekt hulp bij de raad, het maatschappelijk middenveld en de burgers. De coalitiepartijen schrijven het zelf: zij doen een oproep en zij doen een beroep op de kracht van de samenleving.
Totale wanhoop is deze coalitie nabij, dat belooft weinig goeds voor de komende vier jaar.

De coalitie neemt nu al een voorziening van 10 miljoen op de grondexploitaties, goed gedaan, hebben we altijd al geroepen, maar dan wel die 10 miljoen in de begroting opnemen, niet ten laste van het eigen vermogen. De klok horen luiden en niet weten waar de klepel hangt. En enkele dagen terug was het nog 10 miljoen, nu inmiddels al weer 12 miljoen....
De coalitie leeft in de hoop dat de crisis weer overgaat en dat hun grote vrienden in Den Haag ruimer doneren in het gemeentefonds. Vergeet het! College, doe het op eigen kracht!

De grondexploitaties hebben de burgers al een kleine 80 miljoen gekost, met de komende periode erbij naderen we al de 100 miljoen. De burger betaalt dit gedrag.

Het tunneltje onder het spoor zal nu eindelijk wel komen te vervallen, eindelijk, ‘beter ten halve gekeerd dan ten gehele gedwaald’ zegt een oud spreekwoord.

Voorzitter, op elke passage is wel iets aan te merken, wij hebben nog vier jaar voor de boeg, de GroenLinks fractie zal met het verkiezingsprogramma in de hand het beleid beoordelen, verbeteren maar ook waar nodig ook afwijzen. De verwachtte natuurlijke steun kunt meneer Caljé vergeten voorzitter, gewoon mouwen opstropen en aan de slag voor de stad en voor de burgers. Om in de woorden van meneer Caljé te spreken ‘het glas is half leeg in plaats van half vol’. Ik hoor het hem nog zeggen.

De passages over koopzondagen is koddig. Voor 19 maart roepen dat de belemmeringen moeten worden weggenomen, nu lees ik dat daar allerlei randvoorwaarden worden bijgehaald. De coalitie noemt het zelfs een breed draagvlak, zelfs onder de free riders die geheel niet staan te wachten op een openstelling op zondag. Geef de ondernemers de vrijheid, zo staat het ook in ons verkiezingsprogramma.

De Federatie Broekpolder moet zich richten op de exploitatie van de Broekpolder. Lekker, zo doen we dat: taken delegeren! Echter wel zonder bijbehorende budgetten.

De coalitie doet lovend over de cultuur in Vlaardingen. Een regel verder schrijft zij dat substantiële subsidiestromen tot het verleden behoren. De Vlaardingse cultuurstichting mag dat gaan oplossen lezen we. Aan de toewijzing van de portefeuille cultuur maken wij op dat er weinig belangstelling hiervoor was.

Ook de sportverenigingen wordt de nek omgedraaid, zonde van al die mooie sportcomplexen waar GroenLinks zo voor gestreden heeft. Het failliet van de sport is bij dit college een stap dichterbij gekomen. De grens is bereikt het water staat hen aan de lippen, en de coalitie? Zij zet de kraan verder open met dat beleid.

Nu er in het akkoord heel veel werkzaamheden doorgeschoven worden naar anderen en er niet meer geïnvesteerd wordt in de stad vragen wij ons af wat de coalitie nog wel zelf gaat doen?

Mogen wij van de formateur vernemen welk in part-time dienstverband u gaat werken en wat dit de burger in deze economische crisis gaat kosten?

Wij missen essentiële informatie over: Schuldhulpverlening, Veiligheid en Aanbestedingen.
Het zal allemaal wel te maken hebben met het akkoord op hoofdlijnen. Blijft toch vreemd dat zij detailonderwerpen, zoals de Westhavenkade en het gratis parkeren op zondag, wel benoemd.

Voorzitter tot slot:
Dit college gaat regeren met een minderheid van het aantal uitgebrachte stemmen in Vlaardingen. Ik heb het nagezocht: op dit college hebben 13.272 burgers hun stem uitgebracht, de oppositie heeft 14.066. gekregen. Met dank aan de kieswet zit dit college er dus met een minieme meerderheid aan zetels. Het is de vraag of je dit zou moeten willen en of je hiermee recht doet aan de uitslag in Vlaardingen.

Voorzitter, dank voor het mogen uitspreken van deze woorden en na het antwoord van de formateur maak ik graag gebruik van een tweede termijn.

Kees Borsboom - fractie GroenLinks Vlaardingen
24 april 2014