GroenLinks Verkiezingsposter mei 2014
GroenLinks Verkiezingsposter mei 2014

Europese Verkiezingen 2014 - Europa en het Milieu, milieuvervuiling kent geen grenzen

Op 22 mei 2014 kan van 7.30 uur tot 21.00 uur gestemd worden voor het Europees Parlement. Het is een van de grootste democratische stemmingen ter wereld: 400 miljoen inwoners van de EU kunnen hun stem uitbrengen voor een nieuw Europees Parlement (EP). De kiesgerechtigde Nederlanders bepalen wie tot 2019 namens Nederland de 26 zetels in het EP gaan innemen.

Het Europees Parlement heeft net ingestemd met plannen om de plastic tasjes afvalberg met 80% terug te brengen in 5 jaar tijd. Bas Eickhout, lijsttrekker voor GroenLinks in het EP, wees er op dat te veel van deze plastic tasjes in  zeeën en oceanen verdwijnen en als plastic soep ronddrijven. Zeer schadelijk voor het zeemilieu, vissen en andere zeedieren sterven voortijdig met plastic in hun maag. 

Juist met dit onderwerp heeft Leo de Vrees zich beziggehouden. Hij kan vanuit de directe praktijk vertellen hoe de Europese commissie werkt aan een beter milieu voor u en uw Europese medeburgers.

Jasper Blom licht graag de groene aspecten van het Europese verkiezingprogramma van GroenLinks toe. Beide heren zullen graag uw vragen beantwoorden over het Europese Parlement, de Europese Commissie, de relatie tussen deze instituten, en het belang van uw stem voor een solidair en groen Europa.

In Vlaardingen zélf zal geen speciale Groenlinks-activiteit plaatsvinden over de Europese Verkiezingen.
Maar in Delft, toch heel dichtbij, gelukkig wél.

Donderdag 1 mei
Aftrap van de Campagne voor de Europese verkiezingen
en ook Vlaardingse Groenlinksers zijn daarbij welkom.
WAAR?
Wijkcentrum De Vleugel, Aart van de Leeuwlaan 4, 2624 LD Delft.
Zie voor locatiekaart: rechtsonder bij ons agendabericht.
Onderwerp
Europa en het Milieu, milieuvervuiling kent geen grenzen.
Aanvang-Einde
20.00 - 22.00 u.

Sprekers:

  • Jasper Blom, politicoloog en econoom, momenteel directeur van Bureau De Helling, het wetenschappelijk bureau van GroenLinks.
  • Leo de Vrees werkte als Delfts ingenieur 4 jaar voor de Europese Commissie, DG milieu en kent de EU zodoende van binnenuit.

Programma

  • Feestelijke aftrap
  • Europa quiz
  • Inleidingen van Jasper Blom en Leo de Vrees
  • Debat
  • Het Europa ABC (‘n kleine verrassing)

Zien we elkaar in Delft? Zou prima zijn!
Probeer eventueel met elkaar af te spreken om gezamenlijk te reizen.

ZIE óók: website GroenLinks Delft