Burgemeester Bas Eenhoorn verlaat Vlaardingen

De fractie van GroenLinks heeft kennis genomen van de benoeming door het kabinet van Bas Eenhoorn tot nationaal commissaris digitale overheid. De fractie kijkt met genoegen terug op de periode die Bas Eenhoorn in Vlaardingen de vrijgekomen vacature na het vertrek van Tjerk Bruinsma heeft ingevuld.

De fractievoorzitters van de gemeenteraad zullen op zeer korte termijn in overleg gaan met de Commissaris van de Koning om in zijn opvolging te voorzien.

De fractie feliciteert Bas Eenhoorn met deze prestigieuze benoeming.

Kees Borsboom
Lianne van Kalken

____________________________________________________________

P E R S B E R I C H T   G E M E E N T E

Bas Eenhoorn wordt Nationaal Commissaris Digitale Overheid

De gemeenteraad van Vlaardingen heeft kennisgenomen van het kabinetsbesluit om de burgemeester van Vlaardingen, Bas Eenhoorn, met ingang van 1 augustus a.s. te benoemen tot Nationaal Commissaris Digitale Overheid (NCDO).

De fractievoorzitters van de gemeenteraad hebben er alle begrip voor dat Bas Eenhoorn deze eervolle benoeming aanvaardt maar vinden het spijtig dat de samenwerking op 1 augustus a.s. wordt beëindigd.  De gemeenteraad heeft de samenwerking met hem het afgelopen half jaar als zeer constructief en prettig ervaren en wenst hem veel succes in deze nieuwe functie.

Bas Eenhoorn is waarnemend burgemeester van Vlaardingen sinds 1 januari 2014. De fractievoorzitters uit de gemeenteraad  van Vlaardingen overleggen op korte termijn met de Commissaris van de Koning in Zuid-Holland, de heer Jaap Smit, over de ontstane situatie.