Raad bijna unaniem vol lof voor GroenLinks schaduwbegroting

GroenLinks raadslid Lianne van Kalken blikt terug op de afgelopen raadsvergadering.

VOORJAARSNOTA 2014 

De besprekingen rondom de Voorjaarsnota 2014 zijn afgerond. Anderhalve dag vergaderen. Een lange zit. Maar prettig om als GroenLinks een constructieve bijdrage te kunnen leveren en kritisch te kunnen zijn over de plannen die onze stad enorm kunnen veranderen. Op woensdag begon de avond al bijzonder, een markt die vol stond met mensen die demonstreerden tegen de plannen zoals voorgelegd in de Voorjaarsnota van dit College. GroenLinks bood als enige partij een volledige schaduwbegroting aan, een alternatief op de voorstellen. In onze schaduwbegroting wordt er op een andere manier bezuinigd, de genoemde instanties en organisaties krijgen niet meer subsidie dan thans het geval is en de gemeente gaat toch sparen voor de toekomst. Ideaal lijkt dat. Het college en de coalitiepartijen waren dan ook vol lof over de genomen initiatieven. De enige partij die kritiek had op onze inbreng, was D'66. D'66 noemde de schaduwbegroting oud beleid en had verwacht dat wij met vernieuwende voorstellen zouden komen. Bovendien merkten ze op dat ze blij waren dat wij niet bij hen in de coalitie zaten. Ons antwoord hadden wij al klaar, D'66 komt zonder alternatief, zonder begroting en zonder ideeën. GroenLinks is dan ook blij dat we niet bij HEN in de coalitie zitten, nu het ook hun Voorjaarsnota 2014 is, en dus niet die van ons. GroenLinks heeft jaarlijks nog 2 miljoen over voor nieuw beleid. Op uitnodiging van het college zullen we deze overschotten kunnen invullen met nieuw beleid.

Na de reactie van het College op donderdag, stelde de GroenLinks fractie kritische vragen ten aanzien van de plannen die men voorstelt. Uiteindelijk ging de raad akkoord om alle ingebrachte informatie en opmerkingen van de raad en de burgers te betrekken bij het vormgeven van de begroting 2015.
Daarna konden we ons opmaken om de vertrekkend burgemeester Eenhoorn te bedanken voor zijn inzet voor Vlaardingen. Het reces gaat beginnen, maar we zullen in de tussentijd niet stil zitten! 

Lianne van Kalken - raadslid GroenLinks