GroenLinks tikt wethouder op de vingers m.b.t. brief aan minister inzake Blankenburgtunnel

Vanuit het standpunt dat GroenLinks tegen de aanleg van de weg en de tunnel is en dus ook tegen de “oortjes”, stoort de GroenLinks fractie zich aan de inhoud van de brief aan de Minister van Infrastructuur en Milieu.

De houding van de wethouder lijkt te getuigen van minachting voor het ingenomen standpunt van een meerderheid van de raad (zie tekst aangenomen motie) en daarom vraagt GroenLinks het College om het verzoek te herstellen/versterken.

__________________________________________________________________________________________

Aan: College van burgemeester en wethouders van Vlaardingen

Vlaardingen, 27 juli 2014

 

Geacht College,

In de openbare besluitenlijst van 22 juli treffen wij een brief aan, die gericht is aan de minister van Infrastructuur en Milieu.

In deze brief verwijst u naar de aangenomen motie inzake nader onderzoek naar de realisering van de op- en afritten van de nieuw aan te leggen Blankenburgtunnel. Het is u bekend dat de GroenLinks fractie faliekant tegen deze weg en tunnel is omdat dit het verkeersprobleem binnen de ring van Rotterdam niet oplost en er naar andere vormen van vervoer gezocht zou moeten worden. Daarnaast tast de weg het eeuwenoude authentieke polderlandschap aan en worden het natuurgebied de rietputten grotendeels vernietigd.

U verwijst naar een eerder ingenomen standpunt van de minister. In deze motie wordt u echter opgeroepen om bij de minister te pleiten voor de gewenste aansluiting zonder beperkende voorwaarden.

De GroenLinks fractie vindt dat u in uw brief aan de minister onvoldoende het standpunt van een meerderheid van de raad weergeeft en verzoekt u dit te willen herstellen.

Uit de brief aan de minister wordt duidelijk dat de verantwoordelijke wethouder van verkeer de heer van Harten geen zin heeft om, ondanks de gedane uitspraak van de raad, tijd en energie wenst te steken in de uitvoering van de aangenomen motie.

De brief geeft blijk van een minachting voor het door een meerderheid van de raad ingenomen standpunt.

 

Met vriendelijke groet,

namens de fractie van GroenLinks Vlaardingen
Kees Borsboom