GroenLinks organiseert discussie bijeenkomsten over militaire interventies

Denk mee, lees mee, praat mee!
Door het hele land wordt een serie bijeenkomsten georganiseerd door de provinciale besturen, in samenspraak met het partijbestuur, over de  militaire interventies waar Nederland ons inziens al dan niet aan mee moet doen. In Zuid-Holland is er een bijeenkomst op zaterdag 13 september in het Humanity House aan de Prinsengracht 8 in Den Haag. Je aanmelden voor deze bijeenkomst kan tot 8 september!

Het al dan niet toestemming geven voor deelname aan militaire interventies, of vredesmissies, is een zware verantwoordelijkheid. Die verantwoordelijkheid is belegd bij de Tweede Kamer. Voor GroenLinks zijn dit soort beslissingen complex. Het zit 'in de genen' van ons als GroenLinksers, dat we zeer kritisch zijn over de optie om met wapens een conflict te willen oplossen. Tegelijkertijd willen we opkomen voor mensen in de wereld die met geweld op grove wijze worden onderdrukt. Ons gevoel van verantwoordelijkheid en solidariteit roept om niet afzijdig te blijven.

     Aanmelden vóór 8 september via een mail aan: tamardecorte@glzh.nl
     De route naar het Humanity House ziet u in ons agendabericht.

We kijken naar de toekomst. Het zal zo blijven dat onze Kamerleden soms dit soort afwegingen moeten maken. Hoe willen wij, als leden van GroenLinks en sympathisanten, dat onze vertegenwoordigers omgaan met de dilemma's die bij dit soort beslissingen spelen? Welke afwegingen zouden onze vertegenwoordigers moeten maken, en wat voor kader willen wij hen daarvoor meegeven?
In de provinciale bijeenkomsten staan een tweetal vragen centraal staan:
1) Herkent u zich in de dilemma’s t.a.v. militaire interventies? Wat is uw afweging
    van die dilemma’s? Worstelt u met andere dilemma’s in uw afweging om een
    interventie al dan niet te steunen?
2) Deelt u de randvoorwaarden die een rol spelen?
 
Deze vragen zullen in een open discussie besproken worden. Daarom is bewust gekozen om geen politici en/of experts op een podium te zetten, maar juist de discussie onderling te faciliteren. In die discussie kunnen onze politici en aanwezige experts vanzelfsprekend hun inbreng hebben (en de gespreksleiders zullen daar ook over geïnformeerd worden), maar actieve deelname van alle aanwezigen in de discussie staat centraal.

De dilemma’s en randvoorwaarden staan beschreven in een startnotitie. Daarnaast kunnen de deelnemers zich nog voorbereiden met de studie van Gerrit Pas naar de geschiedenis van het denken over militaire interventies binnen GroenLinks. Deze studie wordt 11 september gepresenteerd op een symposium georganiseerd door Bureau de Helling en komt gedrukt en digitaal beschikbaar.

Na de serie bijeenkomsten wordt een aanvullend ledenonderzoek gedaan. De resultaten worden verwerkt in een slotdocument, dat eind november in een referendum aan de leden wordt voorgelegd.

Wij rekenen op een goede, respectvolle en verdiepende partijbrede discussie.