Begroting 2015 - geld kun je niet eten

Gisterenavond heeft de 1e termijn van de begrotingsbehandeling 2015 plaatsgevonden. Het woord was die avond alleen aan de politieke partijen. In tegenstelling tot andere jaren waren er veel kritische opmerkingen op de door het college voorgestelde bezuinigingen, ook de coalitie liet van zich horen. De coalitie ondersteunde vrij algemeen de ingezette spaarwoede van het college, de oppositie bestreed juist de noodzaak om zoveel in zo korte tijd te moeten sparen.

De oppositie partijen hadden veel meer tijd nodig om duidelijk te maken waarom deze bezuinigingen niet goed voor de stad en haar burgers zijn, allerlei instellingen worden zwaar gekort in hun subsidie en worden mogelijk bedreigd in hun voortbestaan. Zeker ook om de stad compleet en aantrekkelijk te houden dienen deze voorzieningen in stand gehouden te worden.

De fractie van GroenLinks had een uitgebreid betoog en redde het niet om in de toegestane 10 minuten dit uit te spreken. De volledige tekst staat op de site weergegeven.

De rode draad in de bijdragen was de relatie tussen mensen en het geld, het zal niet verwonderlijk zijn dat de fractie het accent zwaar legt op de mensen en dat het geld slechts een middel is om het doel te realiseren.

Dit college zet in op het sparen en kijkt niet naar de effecten van de bezuiniging voor de burgers van Vlaardingen.

Het stuk over het weerstandsvermogen werd niet uitgesproken.

De bijdrage van de fractie werd besloten met een gedicht:

Pas als de laatste boom is geveld,
pas als de laatste rivier is vergiftigd,
pas als de laatste vis is gevangen,
pas dan zullen we beseffen dat je geld niet kunt eten.

Donderdag 6 november vanaf twee uur ’s middags, antwoord het college, daarna volgt er nog een tweede termijn en wordt er gestemd over de ingediende moties en amendementen.

Fractie GroenLinks Vlaardingen
Kees Borsboom
Lianne van Kalken