GroenLinks nieuwsjaarsborrel 8 januari 2015

Nieuwjaarsreceptie GroenLinks Vlaardingen druk bezocht

Op donderdagavond 8 januari werd 2015 door de afdeling gestart met een druk bezochte nieuwjaarsbijeenkomst. Maar niet nadat velen van hen om 18 uur bij de bijeenkomst voor vrijheid van meningsuiting waren bij het Geuzenmonument na de aanslag in Parijs woensdag 7 januari waarbij 12 doden vielen. Een mooie en waardige bijeenkomst waar ook vermeld werd dat de Geuzenpenning 2015 op 13 maart zal worden uitgereikt aan Free Press Unlimited.

Voorzitter Maurice van Beers opende de GroenLinks nieuwjaarsborrel bij restaurant Smakelijk en wenste allen een mooi 2015 met veel resultaten op weg naar een betere, rechtvaardige en duurzame wereld. Hij noemde in zijn toespraak de vervaardiging van een werkplan waarin speerpunten van beleid zullen worden benoemd. Rondom deze speerpunten zullen activiteiten worden georganiseerd die leden enthousiasmeert als zowel de partij in Vlaardingen profiel geeft. De thema’s waaraan gedacht wordt zijn decentralisatie van de zorg, verkeer en mobiliteit, Vlaardingen cultuurstad, groene stedenbouw / stadsinrichting en Vlaardingen klimaatneutraal in 2030.
Dit werkplan zal op dinsdag 24 februari 2015 ter goedkeuring aan de leden worden voorgelegd. Naast de ledenvergadering op deze datum is een thematische avond in voorbereiding over de decentralisatie van de zorg.

De nieuwjaarsbijeenkomst werd tevens opgesierd door de uitreiking van de GroenLinks speld aan oud- bestuursleden Bronja Nijk, Manon Vogel en Kees Clement. Joke Smeenk, die niet aanwezig kon zijn, zal de speld uiteraard ook nog ontvangen. De speld werd hen uitgereikt als blijk van waardering voor hun inzet als bestuurslid van de Vlaardingse afdeling.

Ook fractievoorzitter Kees Borsboom, die door Vlaardingse journalisten gekozen werd tot Vlaardingse politicus van het jaar 2014 kreeg, als blijk van waardering, de GroenLinksspeld op zijn revers gespeld. Bij zijn dankwoord verzocht Kees de aanwezigen zich in te zetten voor uitbreiding van het aantal lokale GroenLinks leden.

Het officiële gedeelte van de avond, dat muzikaal werd ondersteund door zanger/gitarist Ed Boender, werd met een toepasselijk gedicht en kritische en hoopvolle woorden en toezeggingen afgesloten door fractielid Lianne van Kalken:

Ik heb voor deze gelegenheid een gedicht van onze burgemeester Bert Blase, iets aangepast. Graag draag ik het voor u voor:
 
Terug ben ik
bij de ruimte
en de rust
De wereld steekt haar hand naar mij uit
in ongedwongen overvloed
ik sta op
en geef wie ik ben
ik help de wereld leven
ik help de wereld streven
 
Ik vrees soms voor de schrikbeelden die ons worden aangepraat door 'onze' media en 'onze' politici. De Poetins, de Tea-Parties,  de IS-ers, de Afrikaanse genocides, het alles overheersende neo-liberalisme, nu weer de aanslag op Charlie Hebdo.
Vrees voor de verschrikkelijke dingen die gebeuren. Maar ook hoe verschrikkelijk soms de eenzijdige voorlichting is die 'onze' media ons dag in dag uit voorschotelen: hoe we mogelijk met zijn allen systematisch en structureel gemanipuleerd worden.
 
Ik zeg u graag hier en nu: wij zullen blijven streven in de Gemeentepolitiek van Vlaardingen, met die doodgewone zaken en zaakjes waar het hier om gaat (ik ga ze niet allemaal noemen, want) u kent ze vanzelfsprekend net zo goed als ik, maar ik doel natuurlijk op onze inbreng op de voorjaarsnota en de begroting,  onze nauwe oplettendheid rondom de decentralisaties, en ons blijvende verlangen naar meer duurzaam en groen. Over groen gesproken: daarbij zeker niet te vergeten ons geslaagde initiatief voor het vrijgeven van de wietteelt...
 
Ik wens u allen, de Leden van GroenLinks het meest, het Bestuur van GroenLinks niet minder en de fractie van GroenLinks in zeer grote mate een Voorspoedig 2015, met veel dankbare onderwerpen waarop valt te scoren.
De eerste stenen zijn geworpen.

Willem Zwikker
Secretaris bestuur GroenLinks Vlaardingen

Foto's: Arie Wapenaar en Willem Zwikker