Verkiezing Waterschap 2015: Stem op Water Natuurlijk

Verkiezing Waterschap: Stem op Water Natuurlijk

Op 18 maart zijn er niet alleen verkiezingen voor Provinciale Staten, maar ook voor de leden van het Waterschap. Bij ons is dat het Hoogheemraadschap van Delfland. Zo’n Waterschap is heel belangrijk omdat het er niet alleen voor zorgt dat we droge voeten houden, maar ook dat de kwaliteit van het water goed blijft. En dat vergt ook politieke keuzen. Vandaar dat een aantal politieke partijen als PvdA, VVD en CDA direct meedoen aan de verkiezingen. GroenLinks en D’66 doen niet als aparte partijen mee aan deze waterschapsverkiezingen, maar voelen zich het meeste thuis bij de partij “Water Natuurlijk”.

Dat er verschillen tussen de partijen zijn is duidelijk. Binnenkort verschijnt het kieskompas waar aan de hand van 42 stellingen helder wordt waar de verschillende partijen voor staan. Dat de politieke discussie nu al op gang komt, blijkt uit onderstaande artikelen die onlangs in Vlaardingen Dichtbij verschenen. Het zal duidelijk zijn dat het bestuur van GroenLinks Vlaardingen iedereen van harte aanbeveelt op 18 maart te stemmen op één van de kandidaten van de lijst Water Natuurlijk. Op die lijst staan 19 kandidaten en het Waterschap omvat een groot gebied, inclusief Midden-Delfland, het Westland en Den Haag. Op de lijst van Water Natuurlijk staan twee Vlaardingers: Kees Clement en Ben van der Velde.
In de komende weken naar 18 maart zullen we u regelmatig verder informeren.

Het bestuur van GroenLinks Vlaardingen

_____________________________________________________________________________

Waterschapsverkiezingen? Water Natuurlijk! - 18 januari 2015

VLAARDINGEN - In een anoniem stuk wordt gevraagd hoe de lijst van kandidaten voor het waterschapsbestuur wordt samengesteld, een goede - en terechte vraag - vindt Kees Clement, kandidaat voor Water Natuurlijk uit Vlaardingen.

Water Natuurlijk is namelijk een echte waterschapspartij, die geen bindingen heeft met politieke partijen. De kandidaten gaan dan ook puur voor goed waterbeheer, maar wel met oog voor natuur, landschap en recreatie. En heel belangrijk: de kandidaten komen verspreid uit heel Delfland, dus ook uit Vlaardingen, zoals Kees Clement. Ook kan iedereen lid worden van Water Natuurlijk, zodat iedereen kan meepraten over ‘droge voeten en schoon water’ - zie www.waternatuurlijk.nl. Water natuurlijk is ook voor maximale democratie in het waterschap: dus alle 30 zetels moeten verkiesbaar zijn, en niet maar 21 zoals nu het geval is. Nog steeds zijn er maar liefst 9 zogenaamde’ geborgde’ zetels waarvan de kandidaten niet democratisch gekozen worden… dat wil Water Natuurlijk vanzelfsprekend veranderen!
Het samenstellen van de lijst voor het waterschapsbestuur zal vast wel bij iedere partij verschillend gebeuren. Of het feit dat je ooit in de Tweede Kamer hebt gezeten of wethouder bent geweest voldoende kwaliteitsgarantie biedt, is natuurlijk nog maar de vraag. In elk geval is het een goed idee om vlak voor de verkiezingen van het Waterschap een open discussie te organiseren over waar de verschillende partijen voor staan. En als je dat vooraf en systematisch wil weten dan moet je kijken naar het kieskompas voor de waterschapsverkiezingen dat binnenkort op internet wordt gezet. Op maar liefst 42 stellingen komen de antwoorden van alle partijen die aan de verkiezingen meedoen. Het CDA heeft zijn antwoorden al klaar zo bleek de afgelopen periode en natuurlijk kan Water Natuurlijk dan niet achterblijven. Of met dit soort berichtgeving het Waterschap echt leeft bij de bevolking is zeer de vraag. Maar het is goed om ook alvast te laten weten waar Water Natuurlijk voor staat. En dan speciaal over de stelling "Het waterschap moet zelfstandig blijven, ook als dit meer geld kost…" Het CDA zegt bij voorbaat dat het waterschap moet blijven ook al is dat duurder. Water Natuurlijk vindt dat onzin: het Waterschap kan nooit een doel op zich zijn, maar is slechts een middel. Wanneer er andere bestuursvormen zouden blijken te zijn waarmee je efficiënter en goed voor droge voeten en voor een goede kwaliteit water kunt zorgen, dan is dat zeker bespreekbaar.

_____________________________________________________________________________

Tuinders moeten meer betalen voor waterschap - 15 januari 2015

VLAARDINGEN - Antoinette Vietsch (CDA) poneerde onlangs de stelling dat tuinders niet meer moeten betalen voor het waterschap dan burgers. WaterNatuurlijk, bij monde van Kees Clement, evenals Vietsch afkomstig uit Vlaardingen en ook kandidaat voor het waterschap, is het daar in het geheel niet mee eens.

Vietsch meldde onlangs dat het CDA van mening is dat tuinders en bedrijven die direct economisch voordeel halen uit het werk van het waterschap niet meer belasting moet betalen dan burgers. 
Kees Clement, eveneens uit Vlaardingen en kandidaat voor WaterNatuurlijk, laat een heel ander geluid horen.
“Feit is dat de glastuinbouw nog steeds de grootste vervuiler is van dit gebied, zoals blijkt uit de jaarlijkse waterkwaliteitsrapportages van Delfland. Dat weten veel mensen niet, en blijkbaar ook Antoinette Vietsch en het CDA niet. Die vervuiling (bestrijdingsmiddelen en meststoffen) stroomt door heel Delfland. Dus niet alleen in het Westland, maar ook in de Vlieten bij Vlaardingen. Water Natuurlijk vindt dat de vervuiler – dus de tuinbouw- hiervoor moet betalen, en niet de inwoners van Vlaardingen! Ter illustratie:
- Voor handhaving van de aansluiting van glastuinbouwbedrijven op het riool heeft
  Delfland in 1 jaar 3 ton extra moeten uittrekken;
- De glastuinbouw betaalt maar 3 vervuilingseenheden (VE) per hectare dat is
  evenveel als een gezin, terwijl de vervuiling veel groter is."