Vlaardingen en duurzaam, nu even niet…..

De coalitie blijkt achter het college aan te lopen en kiest er niet voor om bij aanbestedingsbeleid duurzaamheid mee te laten tellen. De GroenLinksmotie die hiervoor werd ingediend haalde het dan ook niet.

Afgelopen donderdag 19 februari stond op de agenda van de Vlaardingse raad de behandeling van de diverse beheerplannen. Beheerplannen worden gemiddeld eens per tien jaar opgesteld en geven de staat van onderhoud weer van kunstwerken (o.a. bruggen), kades en wegen. Tevens wordt een verbeterplan opgesteld om weer op het vereiste niveau te komen.

De GroenLinks fractie had de plannen bestudeerd en vond dat er op het gebied van duurzaamheid er nog wel een slag te maken was. Ook bij de beantwoording van de gestelde vragen bleek dat er op het gebied van duurzaamheid alleen gekeken wordt naar ‘financieel duurzaam’. Het college hanteert het principe van life cycle costing en rekent de kosten uit t.o.v. een traditionele investering.

De GroenLinks fractie had in een motie aangedrongen op het toepassen van meerdere varianten. Begrippen als total costs of ownership, circulaire materialen CO2 prestatieladder en de footprint van de gebruikte materialen zouden bij aanbesteding moeten worden meegenomen.

De PvdA en D66 hadden al bij aanvang laten weten dat ze niet zouden voorstemmen, de raad zou volgens beide heren zich niet moeten bemoeien met de details van de uitvoering.

Met zo’n opmerking zakt de moed niet alleen in de schoenen, zij hebben het dus vooral niet begrepen! Ons voorstel heeft niets met de uitvoering te maken, maar juist bij de aanbesteding geef je de specificaties mee en laat je de offertes door meerdere bedrijven binnen komen. Op dit moment wordt veelal voor 70 procent op prijs geselecteerd. In ons voorstel zou dat veel minder moeten zijn, en zouden de duurzame elementen juist meer gewicht moeten krijgen bij de beoordeling.

De oppositie had het veel beter begrepen: de raad zou na aanname van de motie meerdere varianten voorgeschoteld krijgen; daaruit zou dan de keuze gemaakt kunnen worden.

Bij het in stemming brengen van de motie was de uitslag dan ook zoals verwacht: 18 tegen (coalitie) en 17 voor (oppositie).

Jammer, een gemiste kans van het Vlaardings college om duurzaamheid beter in het beleid naar voren te laten komen. Een college dat er alles aan doet om financieel geen brokken te maken. Een coalitie die zonder kennis van zaken hen blindelings volgt. Partijdiscipline optima forma.

Vlaardingen op weg naar een CO2 neutrale, en op termijn een energie neutrale stad? Met dit college gaat dat zeker NIET lukken!
Vlaardingen op weg naar duurzaamheid, maar nu even niet.

Kees Borsboom
Fractievoorzitter GroenLinks Vlaardingen