Water Natuurlijk: geen vragen maar daden!

De VVD zoekt de publiciteit met vragen over de waterkwaliteit in de Krabbeplas. Als de VVD zich juist had geïnformeerd, zou ze weten dat Water Natuurlijk al heel lang aan de weg timmert om een betere waterkwaliteit van het zwemwater in heel Delfland onder meer in de Krabbeplas.

De afgelopen periode heeft Ingrid ter Woorst verantwoordelijk bestuurder van het hoogheemraadschap van Delfland er namens Water Natuurlijk voor gezorgd dat de Krabbeplas aangepakt wordt, door onderzoek naar de oorzaak van de blauwalgenbloei en de plaatsing van de Solarbee die ervoor zorgt dat de kans op blauwalg vermindert. Uiteindelijk moet er een duurzame oplossing komen zoals de Waterharmonica die zorgt voor extra doorspoeling.
Water Natuurlijk is daarmee de eerste partij die zwemwater heeft aangepakt (Delftse Hout, Dobbeplas), en vooruitlopend op structurele maatregelen alvast gezorgd heeft voor de Solarbee in de Krabbeplas die zorgt voor betere doorstroming, dus minder kans op blauwalg.

Water Natuurlijk heeft nu ook een Deltaplan gemaakt met een aantal belangrijke punten om blijvend voor goed zwemwater te zorgen. Zo behoren niet alleen droge voeten tot de kerntaak van een Hoogheemraadschap, maar ook schoon en gezond zwemwater. Door bijvoorbeeld voortvarend  in te zetten op de aanpak van vervuilingsbronnen zoals (illegale) lozingen vanuit de glastuinbouw, of andere lokale bronnen, door tijdig te baggeren en door bewust in te zetten op innovaties.

Als start van de campagne van Water Natuurlijk is de lijsttrekker van Water Natuurlijk Ingrid ter Woorst zondag 8 maart om bij Knus in de Delftse  Hout te water gelaten. Daarna presenteerde ze het Deltaplan.

Voor verdere informatie over water natuurlijk zie: www.waternatuurlijk.nl.

Op de lijst staan ook twee Vlaardingse kandidaten: Kees Clement en Ben van der Velde.