GASTCOLUMN: De LIBERALEN

GASTCOLUMN: De LIBERALEN

VVD en PvdA zijn er uit! Bijna twee weken zat Nederland in spanning: kabinetscrisis? Nee, toch niet. Het is de PvdA gelukt de crisis vooralsnog te bezweren. Maar vergis je niet, valsdenkers als Zijlstra wachten hun moment af, om te breken, voor eigen gewin! Liberalisme van het harde soort. Ik ben rijk, en daar mag niemand aankomen! Zeker geen buitenlandse gelukszoeker!

Liberalisme zou men een politieke stroming kunnen noemen die streeft naar een situatie waarin een individu zich kan ontplooien en de maatschappelijke elementen tot zijn nut kan aanwenden. De grootste politieke partij in ons land die zich liberaal noemt is de VVD. De VVD heeft als grondbeginsel “het verenigingspunt te zijn van alle Nederlanders die de overtuiging hebben dat vrijheid,  verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid en sociale gerechtigheid de fundamenten behoren te zijn van elke samenleving”*).

Maar…. eigenlijk is de VVD een partij met twee gezichten.
De echte liberalen zijn relatief progressieve mensen, die in principe het eigen initiatief willen stellen boven overheidsingrijpen en die bovenstaand grondbeginsel  op alle vier de punten verdedigen. Wie is nu een echte liberaal? Oud, Voorhoeve, Dijkstal, Van Aartsen, Remkes, in Vlaardingen was dat zeker Zonne.
De graai liberalen staan voor het recht van de sterkste. Je zou denken dat we daarbovenuit waren gegroeid als geciviliseerd volk? Maar helaas glijden we steeds verder weg in de put van die graai-kapitalisten, die zonder schroom banken leegroven en failliet laten gaan om ze met hulp van die vermaledijde overheid weer overeind te tillen – ‘op kosten van u en ik de belastingbetaler’ – om vervolgens gewoon verder te gaan met graaien, bonussen en over-de-top-salarissen. De ‘graai-liberalen’ hangen slechts de eerste twee beginselen aan: vrijheid, zodat ik mijn gang kan gaan; verantwoordelijkheid: ieder moet zijn eigen zaakjes regelen. Verdraagzaamheid is van vroeger en sociale gerechtigheid staat de eerste twee beginselen in de weg. Voorgangers hier: Wiegel, Zijlstra, Wilders, Verdonk, Schultz.

De opkomst van de VVD in de Nederlandse politiek is van recente datum. De VVD bestaat nog maar sinds 1948. Landelijk was de VVD slechts een derde wiel aan de wagen van of de PvdA of de voorlopers van het CDA. Maar sinds de VVD de partij van het recht van de sterkste is geworden is ze ook de grootste partij geworden van Nederland! Een land krijgt de politici die het verdient. Kennelijk verdient Nederland geen staatslieden, geen principiële leiders/politici, geen rechtdoorzee types, ook geen echte liberalen, doch alleen maar de jovialen die lekker kunnen lullen en hun zakken kunnen vullen en het volk voor de gek kunnen houden.
De echte liberalen leiden het onderspit, de zakkenvullers en corrupte politici hebben de overhand in de huidige VVD. Omdat graaien het adagium is geworden. Van Rey in Limburg is een typisch voorbeeld: heeft connecties met min of meer corrupte vastgoed ‘heren’, heeft ondertussen zijn zakken aardig gevuld… en blijft volhouden: “ik heb het allemaal voor Roermond gedaan”. En het gemene volk gelooft in dit soort bedriegers: Leegte, Verheyen, Houwers, Bats, Hooijmaijers, Swane te veel om op te noemen. Maar tot stemmenverlies en verkiezingsnederlagen voor de VVD leidt dit geenszins.   
Minder doortrapt, maar wel ‘echt VVD’ zijn de hard-liners die voortrekkers zijn van de Wij-Zij cultuur: grenzen (van Europa) dicht, weg met de ‘gelukzoekers’, geen bed, bad noch brood voor mensen die het land uitmoeten. Vol=vol, wij moeten behouden wat we hebben en het beschermen tegen ‘Zij’. Wilders was de voortrekker, Zijlstra klinkt met de dag harder door in dit gebral. De echte liberalen zijn vertrokken, de brallers blijven over: je vraagt je wel eens af: wat doet Rutte daar tussen? Vrijheid is voor ons (‘Wij’), verantwoordelijkheid nemen om je positie (‘Ik’, ’Wij’) te verbeteren is ok. Maar verantwoordelijkheid nemen voor de ander (sociale gerechtigheid), voor de uitkeringsgerechtigden, de cultuur sector, de asielzoekers en de ‘illegalen’ (‘Zij’) is ouderwets.

Waar staat de VVD voor? Wat hoofdpunten uit hun programma**):
Weinig 
staatsbemoeienis en lage belastingen; dat klinkt leuk en boeit velen…
Weinig staatsbemoeienis: in het onderwijs bij voorbeeld. Het bedrijfsleven moet in het MBO en in het HO/WO bepalen wat de inhoud van de lessen moet zijn en wie er les moeten geven … met  gevolg dat je nu aan MBO’s een diploma kunt krijgen, dat niets voorstelt … Weinig staatbemoeienis als het gaat om armoedzaaiers, asielzoekers of hulpbehoevenden. Stop alle uitkeringen, laat de mensen voor zichzelf zorgen… Zo weinig mogelijk mensen afhankelijk laten zijn van uitkeringen en uitkeringsfraude hard aanpakken. En ondertussen het aantal ambtenaren dus verminderen.
De discussie de afgelopen weken ging over 500 mensen (‘illegalen’) die de VVD (Zijlstra) in de weg zitten. “Opsluiten en over de grens zetten”. Alsof dat zo simpel is/kan. De Rotterdamse aanpak werkt beter: meewerken met mensen om terug te gaan naar eigen land. Maar dat zo uitspreken klinkt niet ‘manhaftig’ genoeg. Nee Zijlstra (en nog een paar van dat soort liberalen) liggen op ramkoers en berekenen wanneer een breuk de meeste stemmenwinst oplevert. Over het hoofd van die 500 mensen heen. Niemand is illegaal (behalve dit soort liberalen, zou ik zeggen!). Maar: veel staatbemoeienis is nodig om buitenlanders die hier ongewenst zijn (lees: Marokkanen, Noord Afrikanen, Middenoostenaars) er zo vlug mogelijk uit te zetten. Weg met de ‘gelukzoekers’. (Dat geldt natuurlijk niet voor onze vrienden de Amerikanen.) De instroom van kansarme migranten naar Nederland moet worden gestopt.
Een goede en efficiënte zorg, zowel medisch als sociaal, maar zonder veel (dus weinig) staatsbemoeienis in de gezondheidszorg. Laat het aan de markt over, dan wordt het een stuk goedkoper en verspillen we minder. Met gevolg dat de zorgclubs (er zijn er nog maar 4, straks is er nog maar 1) bepalen naar welk ziekenhuis je mag, welke arts je mag, welke medicijnen je mag. Weinig staatbemoeienis ook als het gaat om kunst en cultuur. Ook dat moet je overlaten aan de markt; stop alle subsidies aan theaters, muziekgezelschappen, musea, galerieën, muziekscholen, bibliotheken, sportclubs: ‘want dat is verkapte subsidie aan de beter gesitueerden’ (zegt de SP hen na). Maar als de markt het bepaalt is al die ‘onzin’ alleen nog maar haalbaar voor … de puissant rijken, de beter gesitueerden!

Overigens geldt weinig staatsbemoeienis niet op alle punten: veel staatsbemoeienis is nodig voor een zo goed mogelijke infrastructuur: aanleg van zoveel mogelijk autobanen, want iedereen heeft recht op zijn auto, en moet daar zo hard mogelijk mee mogen scheuren (Schultz).
Veel staatsbemoeienis is nodig als het gaat om veiligheid, lees bescherming van ‘mijn bezit’: zeer streng optreden tegen krakers; strenger straffen van criminelen (ook al wijzen alle onderzoeken en ervaringen uit dat dat averechts werkt).

Tenslotte Europa
Moeilijk punt. Nog meer overheid. Voorlopig vindt men in de VVD elkaar in: ‘In het kader van het Nederlandse lidmaatschap van de Europese Unie moeten vooral de gemeenschappelijke markt en het Stabiliteitspact centraal staan’. Als we er aan kunnen verdienen, akkoord. Anders: weg ermee!

Echte liberalen of graai-liberalen, het is maar een aanduiding. Als het er op aankomt vallen ze elkaar in de armen. Slechts echte liberalen (als Voorhoeve) haken af. De tendens is: de politiek heeft afgedaan bij de meeste mensen. Alleen de mooipraters of de brallers lukt het nog om soms even de aandacht te trekken. Dat is het succes van Zijlstra cum suis.

Ronald***)

 
*)   Uit: Politiek Veelstromenland ‘Liberalisme’, Stichting Burgerschapskunde 1977.
**)  Zie Wikipedia: de VVD, overzicht van de standpunten
***) 'Ouwe getrouwen' weten het nog: vroeger had GroenLinks Vlaardingen haar
      nieuwsbrief genaamd' RAADikaal'. Daarin ook regelmatig een column van
      'Ronald', een synoniem van één van de destijds zeer actieve leden van de
      afdeling. Het verheugt het bestuur dat 'Ronald' terug is van weggeweest
      en ons voor de derde maal een column toezond.