Volkspetitie Red De Zorg - mei 2015

Red de Zorg, GroenLinks Vlaardingen ondersteunt volkspetitie

Terwijl staatsecretaris van Rijn blijft volhouden dat de invoering van de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) goed verloopt zijn ondertussen al 30.000 mensen in de thuiszorg hun baan verloren en hebben vele anderen een lager loon of meer werk in dezelfde tijd moeten accepteren. FNV en CNV gaan via een volkspetitie nu 300.000 handtekeningen binnen 6 weken ophalen. Een geweldig initiatief!

Terwijl verzorgingstehuizen sluiten en ouderen langer thuis moeten blijven wordt er tegelijkertijd bezuinigd op de zorg thuis. Het gaat GroenLinks in de zorg om aandacht, niet om cijfers. De balans tussen patiënten, zorgaanbieders en verzekeraars is zoekgeraakt. De macht van zorgverzekeraars is veel te groot. Als de kosten aangepakt moeten worden dan eerst door de bureaucratie aan te pakken, een einde te maken aan de macht en winsten van zorgverzekeraars en door te stoppen met absurde beloningen aan de top. Niet door het bezuinigen op de meest kwetsbaren.

Daarom deze volkspetitie. In het verleden zijn er al meerdere petities geweest, voor de invoering van het algemeen kiesrecht of tegen de plaatsing van kernwapens in Nederland. Een goed instrument om een krachtig signaal af te geven.

GroenLinks steunt deze actie – lees ook de blog van Linda Voortman - ook GroenLinks Vlaardingen!
Daarom vragen we al onze leden en sympathisanten om:
1. De petitie te tekenen, dat kan online: zie ook www.fnvvoorzorg.nl.
2. De link zoveel mogelijk zelf door te geven op de sociale media zoals twitter en Facebook.
3. Je kan handtekenlijsten ook fysiek downloaden op www.fnvvoorzorg.nl/actie-materialen/volkspetitie/.

Het bestuur van GroenLinks Vlaardingen