GroenLinks fractie stelt vragen over gewijzigde verkeerssituatie Van der Driftstraat

Naar aanleiding van een nieuwsbericht op Vlaardingen24 aangaande een gewijzigde verkeerssituatie op de Van der Driftstraat, heeft de GroenLinks fractie vragen gesteld aan het college. De gewijzigde situatie blijkt dermate onveilig te zijn voor met name de kwetsbare weggebruikers zoals voetgangers en (brom)fietsers en is bovendien met de naastgelegen Bavinckschool een gevaar voor kinderen. De fractie wil weten wat de redenen zijn geweest om de verkeerssituatie zo onveilig te creëren, en welke oplossing het College hiervoor voor ogen ziet. Ten tijde van het indienen van de vragen zijn er al nieuwe belijningen en markeringen aangebracht, het blijft alsnog de vraag of de scholieren veilig hun plaats van bestemming bereiken. Wij zien daarom de antwoorden met belangstelling tegemoet... 

_________________________________________________________________________________________________

Aan het College van Burgemeester en Wethouders te Vlaardingen

Vlaardingen, 22 mei 2015

Betreft: Artikel 36 vragen betreffende gewijzigde verkeerssituatie Van der Driftstraat

 

Geacht college,

De fractie van GroenLinks heeft kennis genomen van het bericht op Vlaardingen24 waarin aandacht wordt gevraagd voor de gewijzigde verkeerssituatie op de Van der Driftstraat, zie http://www.vlaardingen24.nl/nieuws/nieuws/wie-heeft-deze-chaos-verzonnen--.

Naar aanleiding van dit bericht heeft de GroenLinks fractie de volgende vragen:

  1. Bent u bekend met de gevaarlijke situatie die thans door de gewijzigde verkeerssituatie gecreëerd is op de Van der Driftstraat?
  2. Bent u het met de GroenLinks fractie eens dat in het kader van de veiligheid en met het oog op de school die naast gelegen ligt, juist de kwetsbare weggebruikers zoals (brom)fietsers, voetgangers en met name kinderen beschermd dienen te worden?
  3. Wat zijn de redenen geweest om zowel voetgangers, fietsers en brom/snorfietsers gebruik te laten maken van een klein smal strookje, zonder hoogteverschillen of duidelijke afscheidingen tussen de verkeersdeelnemers?
  4. Uit het bericht blijkt dat sprake was van onduidelijke tekeningen, waarom wordt dit niet beter voor de burger gefaciliteerd en bent u voornemens dat in de toekomst beter in te richten?
  5. Bent u het met de GroenLinks fractie eens dat deze verkeerssituatie niet in stand kan blijven?
  6. Zo ja, welke oplossing(en) heeft het college hiervoor in gedachten en op welke termijn gaat u actie ondernemen?

 
Met vriendelijke groet,

Fractie GroenLinks Vlaardingen
Kees Borsboom
Lianne van Kalken

Zie ook: www.vlaardingen24.nl/nieuws/nieuws/markering-op-wegdek-na-bericht-over-verkeerschaos