Tekening RWS Blankenburgverbinding - sept. 2014

De uitstoot stikstof/fijnstof door Blankenburgtunnel blijft gelijk…. Hoera?

De uitstoot van stikstof/fijnstof zal overal in Nederland, door al genomen en nog te nemen technische maatregelen, gaan verminderen, zo is de algemene verwachting. Behalve in Vlaardingen..... daar wordt, in de discussie over de Blankenburgtunnel, door de wethouder er van uitgegaan dat de zogeheten ‘Saldo 0’ doelstelling wordt gehaald. GroenLinks fractie voorzitter Kees Borsboom verbaasde zich gisteren in de ‘Commissie Stad’ erover dat hierover niets duidelijk wordt vermeld in de verstrekte informatie van het college en gedaan wordt alsof ‘saldo 0’ helemaal wordt bereikt, terwijl het in de tekst feitelijk alleen blijkt te gaan over het geluid. GroenLinks vraagt om een aanvulling van de informatie over de luchtkwaliteit.

Afgelopen donderdag was er een commissievergadering waarin Rijkswaterstaat een laatste stand van zaken kwam brengen. Naast de mooie plaatjes - zoals we die van Rijkswaterstaat gewend zijn - werden we ook geconfronteerd met de uitkomsten van het geluids- en fijnstof onderzoek en de resultaten daarvan.
Uitgangspunt was de “Saldo 0” doelstelling waardoor er per saldo geen verslechtering van het milieu (geluids- en luchtkwaliteit) zou plaatsvinden. Trots kon de wethouder melden dat dit door allerlei maatregelen gelukt was. De laatste toezegging van de minister om een financiële bijdrage te leveren om de Marathonweg te voorzien van een dubbellaags ZOAB (Zeer Open Asfalt Beton) was de laatste hobbel in de rekenexercitie van plussen en minnen.

Echter…… op de vraag van GroenLinks hoe het stond met de resultaten van fijnstof/stikstof - Kees Borsboom: “Want ik lees daar niks over in de stukken” - moest de wethouder afhaken. Gelukkig was er een deskundige in de zaal die beargumenteerde dat men er van uitgaat dat door technische veranderingen er minder uitstoot van fijnstof, een ‘dalende trend’, plaats gaat vinden - uiteraard in de toekomst gezien. Letterlijk zei hij hierover: “Die dalende trend compenseert ruimschoots voor de verslechtering die door het verkeer van de Blankenburgverbinding wordt veroorzaakt. Dat is de eenvoudige reden waarom ‘saldo 0’ voor stikstof wordt gehaald.”

Nu waren de rapen gaar: dus terwijl in heel Nederland door de veranderingen in de techniek de fijnstof problematiek wordt teruggedrongen blijft deze in Vlaardingen en omgeving gelijk!

Een behaald resultaat waar de wethouder trots op mag zijn….!?

Na een kort debat met de wethouder kon deze dit alleen maar beamen met de simpele woorden: ”het is onderzocht en het is zeker geen bewuste keuze geweest om het er helemaal niet over te hebben” en verwees verder naar alle rapporten op dit gebied.

GroenLinks verweet de opstellers van de notitie een eenzijdige weergave van de resultaten en vroeg om een aanvulling m.b.t. de fijnstof problematiek.

Het “feestje” om het behaalde resultaat van de saldo 0 methode was voorbij, de voorzitter kon de vergadering afronden met dank voor de goede leiding….

Kees Borsboom
Fractievoorzitter GroenLinks Vlaardingen

 
Mocht u geïnteresseerd zijn: de gehele behandeling van dit onderwerp kunt u horen op de website van de gemeente, waarbij de vraag van Kees Borsboom gesteld wordt op 2:01:50 uur en de wethouder hem antwoord op 2:04:40 uur.