GroenLinks vraagt naar toegenomen trillingen op Schiedamseweg

Nadat op de Schiedamseweg snelheidsbeperkende maatregelen zijn getroffen hebben de bewoners last van trillingen in hun woningen. De bewoners maken zich zorgen over de op enkele plaatsen ontstane scheuren in hun woning. GroenLinks vraagt het college om opheldering.

___________________________________________________________________________

 
Vlaardingen, 30 juni 2015

Aan het College van Burgemeester en Wethouders van Vlaardingen

Betreft: Artikel 36 vragen Schiedamseweg

 
Reeds geruime tijd maken de bewoners van de Schiedamseweg zich zorgen om de toegenomen trillingen nadat er door u snelheidsbeperkende maatregelen zijn getroffen.

De GroenLinks fractie heeft de volgende vragen:

1.  Bent u op de hoogte van de onrust van de bewoners en welke contacten heeft u tot nu toe met de bewoners gezocht?

2.  Metingen van u geven aan dat er geen overschrijding ontstaat. Is het desondanks mogelijk dat de toch aanwezige trillingen scheuringen in de huizen veroorzaken en dat deze trillingen die bewoners ongerust maken?

3.  Klopt het dat deze huizen vrijwel niet onderheid zijn, en daardoor kwetsbaarder zijn dan huizen die wel onderheid zijn?

4.  Waardoor ontstaan de trillingen, welke voorheen niet door de bewoners herkend zijn als overlast gevend?

5.  Zijn de aangebrachte snelheidsbeperkende maatregelen hiervan de oorzaak?

6.  Is er een 0 meting geweest alvorens u de maatregelen getroffen hebt?

7.  Zijn er andere mogelijkheden om de snelheid uit deze weg te halen?

8.  Hoe nu verder?

De aangebrachte ‘kussens’ zijn een gevaar voor de fietsers op dit gedeelte van de Schiedamseweg.

9.  Bent u op de hoogte van de slechte afwerking bij het aanleggen van de zgn. kussens?

10. Ziet u mogelijkheden om de verkeerssituatie van fietsers hier te verbeteren?

11. Is het mogelijk om van de Schiedamseweg een zgn. 30 kilometer weg te maken, deze weg is namelijk geen doorgaande weg meer en komt uit op een 30 kilometer gebied?

12. Wilt u ons op de hoogte houden van het komende gesprek met de bewoners?

 
Met vriendelijke groet,

Fractie GroenLinks Vlaardingen

Kees Borsboom,
fractievoorzitter GroenLinks Vl;aardingen