Zorg... Wat weet jij?

Het is belangrijk om de GroenLinksfractie van zoveel mogelijk informatie te voorzien over wat er in Vlaardingen goed en verkeerd gaat op Zorggebied. Stuur daarom je ervaringen aan ons op.

Een aantal Vlaardingse GroenLinks-leden komt regelmatig bijeen in de dit jaar opgerichte Werkgroep Zorg.
Onder de bezielende leiding van GroenLinks steunfractielid Fouad Akka buigt deze werkgroep zich over ondermeer de decentralisatie van de “zorg” en de gewijzigde of nieuwe regelingen op dit gebied.
De Werkgroepleden hebben contact met wijkteams, Stroomopwaarts, cliëntraden, WMO-raad, ROGplus en de FNV zorggroep.

Wat weet jij?
’t Is belangrijk om de GroenLinks-fractie van zoveel mogelijk informatie te voorzien over wat er in Vlaardingen goed en verkeerd gaat op Zorggebied.
Heb je ervaringen of weet je van buren, familie of anderen in je buurt van ervaringen die van belang kunnen zijn?

Geef die ervaringen door aan GroenLinks gemeenteraadslid
Lianne van Kalken: L.vanKalken@vlaardingen.nl.

 
Namens WERKGROEP ZORG,
Dank en gegroet!
Jos G P Noordhuizen
T 010 2490955