GroenLinks wil zwemlessen op basisschool terug - art. 36 vragen 26 aug. 2015
GroenLinks wil zwemlessen op basisschool terug

GroenLinks roept college op het schoolzwemmen weer in te stellen

Naar aanleiding van een waarschuwing van de directeur van de reddingbrigade Nederland maakt de GroenLinks fractie zich zorgen over het aantal kinderen dat zonder zwemdiploma A en B de basisschool verlaten. Het aantal ongevallen van verdrinking neemt toe. De fractie van GroenLinks vraagt aan de wethouder hoe de situatie in Vlaardingen is, en doet de suggestie om het schoolzwemmen weer in volle glorie te herstellen.

__________________________________________________________________________________________________

Vlaardingen,  26 augustus  2015

Aan: College van Burgemeester en Wethouders van Vlaardingen

Betreft: Artikel 36 vragen inzake de waarschuwing van de Reddingsbrigade Nederland.

 

De oproep van de directeur van de Reddingsbrigade Nederland om het schoolzwemmen weer volledig terug te brengen in het basisonderwijs is de  GroenLinks fractie uit het hart gegrepen. De zwemcultuur in Nederland kalft af en dit beleid moet volgens ons worden omgebogen.

Wij hebben de volgende vragen:

  1. Deelt u onze zienswijze dat het kunnen zwemmen een vast onderdeel moet zijn van de opvoeding?
  2. Deelt u onze mening, dat er een taak ligt om te zorgen dat de kinderen met een zwemdiploma A en B de basisschool verlaten?
  3. Heeft u inzicht in de Vlaardingse situatie, hoeveel kinderen verlaten de basisschool zonder zwemdiploma A en B?
  4. Bent u bereid om met de schoolbesturen in overleg te gaan en het schoolzwemmen als een vast onderdeel van de lichamelijke opvoeding te laten zijn, zowel voor groep 5 als groep 6?
  5. In Vlaardingen is enkele jaren geleden uit bezuinigingsoverweging een groot gedeelte van het schoolzwemmen komen te vervallen, ziet u mogelijkheden om dit te herstellen?
  6. Kunt u nog het behaalde financiële voordeel indertijd ’boven water’ krijgen?
  7. Staat u nog steeds achter uw uitgangspunt dat kinderen zichzelf moeten kunnen redden in het water, en kunt u aangeven of dat alleen met zwemdiploma A volgens u voldoende is?

 
Met vriendelijke groet,

Fractie GroenLinks Vlaardingen
Kees Borsboom
Lianne van Kalken